HP vylepšilo možnosti analýz provozu IT

PRAHA, 10. prosince 2012 – Společnost HP představila novou verzi softwaru HP Business Service Management 9.2 (BSM), který jako první průmyslové řešení využívá analytické nástroje pro velké objemy dat (Big Data). Díky tomu dokáže zlepšit výkonnost a dostupnost podnikového softwaru v mobilním a hybridním IT prostředí. (TZ)

S rostoucím využíváním virtualizačních a cloudových technologií již organizace přestávají zvládat správu všech technologií ve svých IT prostředích, což pracovním týmům zodpovědným za správu aplikací a provoz komplikuje predikci potenciálních problémů. Potřebují proto nové řešení pro předvídání výskytu známých problémů a identifikaci dosud neznámých hrozeb ještě dříve, než mohou ohrozit chod IT.

HP BSM představuje komplexní řešení, které nabízí detailní přehled o chování aplikací a služeb. Díky výkonné analýze v reálném čase i hodnocení dřívějších událostí dokáže monitorovat „zdraví“ jednotlivých vrstev IT – od podnikových služeb a aplikací až po infrastrukturu a síťové komponenty. Zákazníci tak mohou proaktivně předvídat a předejít možným IT problémům.

„V současných komplexních hybridních prostředích, v nichž jsou dostupnost služeb a výkon přímo úměrné obchodnímu úspěchu, hledají organizace nové možnosti pro dodávku predikovatelných úrovní služeb,“ řekl Ajei Gopal, senior vicepresident a generální ředitel obchodní jednotky Hybrid and Cloud Business Unit v divizi HP Software. „Nové řešení HP Business Service Management poskytuje určitou formu provozní inteligence z pohledu koncového uživatele (end-to-end), což následně umožňuje snazší rozhodování a zlepšuje úrovně služeb v komplexních, dynamických IT prostředích.“

„Při používání starých monitorovacích nástrojů bylo pro náš provozní tým velice obtížné odhadovat závažnost nebo identifikovat klíčové příčiny konkrétních problémů se službami,“ řekl Leiv-Erik Verspoor, senior platform consultant společnosti Sykehuspartner, největšího poskytovatele služeb IT pro nemocniční zařízení v severní Evropě. „Díky HP BSM je náš IT tým automaticky upozorňován na možné potíže infrastruktury a služeb, což nám dává možnost jejich okamžitého řešení. Výsledkem je podstatné zkrácení výpadků a redukce nákladů pro naše zákazníky.“
Pokročilé analytické nástroje HP zvyšují inteligenci IT
Novinkou v HP BSM je nástroj HP Operational Analytics (OpsAnalytics), který nabízí komplexní přehled o stavu IT služeb. Základem je automatická korelace analýz konsolidovaných dat, mezi nimiž nechybí informace o zařízení, záznamy ze žurnálových souborů (logů), události, topologie nebo údaje o výkonnosti.

HP OpsAnalytics vychází z řešení pro správu logů HP ArcSight Logger, unikátních korelačních funkcí nástroje HP Operations Manager i (OMi) a prediktivní analýzy HP Service Health Analyzer (SHA).

Díky této kombinaci nabízí HP BSM podrobný přehled o jakýchkoli problémech s výkonem či dostupností. Zákazníci tak mají možnost:

  • Vyřešit známé problémy ještě dříve, než mohou reálně nastat – díky prediktivní analýze, která předvídá možné problémy a umožňuje jejich prioritizaci podle dopadu na business.
  • Proaktivně řešit neočekávané problémy díky sběru provozních dat IT, jejich ukládání a detailní analýze. Výsledkem je automatická korelace nestandardního běhu služeb se zdrojem potenciálních problémů.
  • Rychlejší odstraňování incidentů díky znalostem založeným na analýze předchozích událostí s využitím vyhledávacích funkcí napříč logy a událostmi.

HP BSM rovněž pomáhá organizacím maximálně zhodnotit jejich investice do IT díky komplexní viditelnosti v celém řetězci služeb (end-to-end) v heterogenních prostředích prostřednictvím:

  • Zajištění dostupnosti služeb díky 360° přehledu o výkonnosti IT. Tyto informace vycházejí z agregace dat z různých zdrojů a jsou dostupné prostřednictvím jednoho uceleného rozhraní – dashboardu, který nabízí konektory dostupné OOTB do celé škály systémů dohledů, včetně IBM Tivoli Enterprise Console, IBM Tivoli Monitoring či Microsoft® System Center.
  • Řešení výkonnostních problémů a zlepšování výkonnosti aplikací běžících v cloudových prostředích OpenStack a Python prostřednictvím diagnostiky, která přesně identifikuje kritická místa omezující výkon.
  • Zvýšení dostupnosti webových a mobilních aplikací díky detailnější analýze výkonnostních problémů na straně klientů.

HP současně umožňuje IT administrátorům i virtualizačním specialistům (virtualization subject matter experts, vSME) diagnostikovat a vyřešit omezení výkonnosti ve virtualizovaných prostředích díky nástroji HP Virtualization Performance Viewer (vPV). Volně dostupnou verzi lze již v současnosti stahovat.

Banka Kuveyt Turk Participation Bank zvýšila provozní efektivitu

Společnost Kuveyt Turk Participation Bank, přední poskytovatel bezúročných půjček v Turecku, zvýšila díky softwaru HP BSM výkon svých IT služeb. IT oddělení Kuveyt Turk musí spravovat více než 220 poboček v Turecku a dalších šesti zemích, což bylo při využití reaktivní analýzy chování aplikací časově značně náročné – průměrná délka servisního hovoru činila 30 minut.

Po detailním srovnání a zhodnocení možností různých řešení se společnost Kuveyt Turk rozhodla zvolit pro sledování výkonu podnikových služeb napříč elektronickým bankovnictvím, servisními středisky, bankomaty (ATM), kreditními kartami a call centry pro software HP BSM. Výsledkem bylo snížení počtu servisních požadavků o 30 % a zkrácení doby potřebné k vyřešení incidentů o 50 %.(1)

„Kvůli absenci řešení pro automatické sledování kvality podnikových služeb jsme měli zbytečné výdaje, které činily přibližně 400 000 dolarů ročně,“ řekl Aslan Demir, IT ředitel Kuveyt Turk Participation Bank. „Rozhodli jsme se nasadit software HP BSM a díky němu máme nyní ucelený přehled o jednotlivých službách, navíc dokážeme většinu problémů vyřešit bez jakýchkoli výpadků provozu.“

Podpora hybridního nasazení

Software HP BSM může být uveden do provozu i jako hybridního řešení, v němž je nástroj HP Application Performance Management poskytován formou služby HP Software as a Service a integrován s komponentami HP BSM umístěnými u zákazníka (on premise). Při použití tohoto způsobu implementace mají zákaznici možnost realizovat rychlejší přínosy a redukovat vstupní náklady na implementaci HP BSM.

Útvar služeb HP pomáhá zákazníkům s plánováním, implementací i podporou
Řešení HP Software Professional Services nabízejí organizacím bohaté portfolio různorodých služeb HP BSM Upgrade Services. Na výběr je mnoho možností od vzdáleně poskytovaných řešení s fixními cenami, vhodných pro jednodušší a menší infrastruktury, až po rozsáhlé místní implementace pro velké společnosti s maximálními nároky.

Doplňující informace o nové verzi softwaru HP BSM budou dostupné prostřednictvím série webových seminářů od 8. ledna 2013. Detailní údaje o HP BSM, včetně technických podrobností, informací a možnostech implementace, lze najít na webu www.hp.com/go/bsm.

Cena a dostupnost

Nová verze produktu HP Business Service Management bude globálně dostupná prostřednictvím prodejní sítě společnosti HP a jejích obchodních partnerů. Cena se bude odvíjet od počtu a typu licencí.

Volně dostupné verze nástrojů HP Virtualization Performance Viewer (vPV) a HP ArcSight Logger jsou ke stažení na webových stránkách www.hp.com/go/vpv a www.hp.com/go/opsanalytics.

O společnosti HP

HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

  1. Výsledky získané od zákazníků společnosti HP
Tagged