Evropská komise zaslala ČTÚ připomínky k návrhu nových velkoobchodních cen

Praha, 11. prosince 2012. Evropská komise zaslala 10. prosince 2012 Českému telekomunikačnímu úřadu připomínky k návrhům nových velkoobchodních cen za ukončení volání v mobilních a pevných sítích. (TZ)

V prvé řadě vznesla Komise připomínku k tomu, že nově navržené ceny nejsou uplatněny i vůči ostatním, dosud cenově neregulovaným operátorům v pevných a mobilních sítích. Protože by však takový postup nekorespondoval se závěry posledních analýz obou dotčených trhů, vyzvala Komise ČTÚ k provedení nových analýz a následně i k uložení odpovídajícího souboru nápravných opatření.

V připomínce k návrhu účinnosti nových cen Komise uvedla, že navržený odklad účinnosti nové úrovně cen může být přijatelný. Současně by ale neměl trvat déle než do 1. července 2013. Obdobný postup Komise tolerovala např. při stanovení účinnosti nových cen za ukončení volání v mobilních sítích v jiných evropských zemích (Španělsko, Itálie a Polsko). Návrhy ČTÚ nejsou s tímto názorem Komise v rozporu.

V případě nové výše regulované ceny za ukončení volání v pevných sítích Komise vyjádřila vážné pochybnosti, zda použitý model BU-LRIC v případě těchto cen dostatečně zohledňuje technologie založené na sítích nové generace. Nově navrhované ceny 0,04, resp. 0,08 Kč/min. (bez DPH) jsou podle názoru Komise vysoké a mohou vytvářet překážky pro vnitřní trh EU. Proto Komise vyzvala ČTÚ, aby tyto ceny do ukončení dalšího šetření nepřijímal. ČTÚ připomíná, že navržený pokles cen od 1. července 2013 představoval oproti současně platným cenám pokles o více než 75 %.

Ve věci návrhu nových cen za ukončení volání v pevných sítích bude ČTÚ v další fázi úzce spolupracovat jak se sdružením evropských regulátorů BEREC, tak rovněž i s Komisí v zájmu detailního objasnění svého postupu. ČTÚ rovněž poskytne Komisi i oba nákladové modely, na jejichž základě byly nově navrhované ceny stanoveny.