Váš budoucí zaměstnavatel se dívá!

PRAHA, 18. prosince 2012 – Absolventi vysokých škol, kteří na sociálních sítích zveřejňují své fotky, na nichž jsou opilí nebo obnažení, mají menší pravděpodobnost, že získají práci, než jejich spolužáci, kteří si své soukromí hlídají více. Zdá se, že personalisté vyhledávají o kandidátech informace na internetu a pokud se jim to, co najdou, nelíbí, uchazeč pracovní nabídku s největší pravděpodobností nezíská. (TZ)

Digitálního kostlivce ve skříni, šesté části AVG Digitálních Deníků, se zúčastnilo 4 400 lidí ve věku 18 – 25 let z 11 zemí. Odpovídali na otázky, jak zacházejí se svým profilem na sociálních sítích.

Podle posledního průzkumu Digitální deníky se v České republice třetina Čechů ve věku 18 – 25 let na Facebooku přátelí se svým šéfem. Podle studie třetina českých respondentů také přiznává, že nikdy neupravovala svůj profil nebo neodstranila obsahy, které by jí mohly škodit při budování pracovní kariéry. Tento průzkum také zjistil, že 30 % českých uživatelů, kteří se na Facebooku přátelí se svými kolegy z práce, nemá nastaveno omezení, co mohou a nemohou jejich současní kolegové na sociální síti vidět.

Britští absolventi, kteří zveřejňují na svých online profilech fotografie, na nichž jsou obnažení, snižují své šance na obdržení pozvánky k pohovoru o 70 %, zatímco američtí absolventi dokonce o 84 %. Společnosti AVG se dokonce podařilo zjistit, že 90 % personalistů v obou zemích vyhledává o uchazečích informace na jejich nezabezpečených online profilech a posuzuje podle nich vhodnost kandidáta pro danou pozici.

Mladí uchazeči o zaměstnání by měli své online profily zrevidovat ještě před tím, než začnou posílat své životopisy. Průzkum odhalil, že většina Britů a Američanů ve věku 18 – 25 let ještě nikdy neprovedla revizi svých online profilů, což může mít potenciální dopad na jejich pracovní vyhlídky. Skutečnost, že mladí lidé své online profily nespravují efektivně, potvrzuje téměř polovina dotázaných personalistů, když říká, že tato věková skupina si neuvědomuje potřebu zodpovědného chování na internetu.

Dopad internetu na trh se zaměstnáním nelze vnímat jen negativně. Více než dvě třetiny personalistů se nechaly online identitou uchazeče ovlivnit pozitivně. Téměř tři čtvrtě z nich se při svém vyhledávání na internetu spoléhá na to, co o kandidátech najdou na LinkedIn. Na konkurenčním trhu práce spočívá hlavní výhoda uvědomělých uchazečů v tom, že se mohou od ostatních odlišit zodpovědnou správou svých online profilů.

Tony Anscombe, Senior Security Evangelist v AVG Technologies, říká: “Výsledky posledního průzkumu společnosti AVG ukazují, že internet a zejména sociální sítě změnily způsob, jakým personalisté přistupují k průběhu výběrového řízení. V dnešní době se stal obsah zveřejněný o uchazeči nebo uchazečem samotným ekvivalentem prvního kola pohovoru. Výsledky průzkumu zdůrazňují skutečnost, že naše online identita dnes hraje stejnou roli jako náš životopis. Proto společnost AVG vyzývá uživatele, aby měli své online soukromí pod kontrolou a zejména, aby se mladí lidé uvědomělým spravováním své online identity vyvarovali ztrátám pracovních příležitostí.”

Digitální deníky AVG

První fáze AVG průzkumu Digitální deníky se jmenovala Digitální zrození a zabývala se dětmi od narození až do 2 let. Studie byla vydána v říjnu 2010 a objevila, že většina dětí a batolat má již ve svých šesti měsících své online profily. Téměř čtvrtina (23 %) dětí měla ještě před svým narozením na internetu nahrané prenatální fotografie z ultrazvuku – rodiče jim vytvořili digitální stopu ještě před jejich narozením. Druhá fáze se jmenovala Digitální dovednosti a byla vydána v lednu 2011. Studie objevila, že u dětí ve věku dvou až pěti let technologické zkušenosti stále více nahrazují životní zkušenosti. Vlastně mnoho dětí umí pracovat s počítačovou myší a hrát počítačové hry, než aby uměly plavat, zavázat si tkaničky od bot či jezdit na kole.

Studie Digitální hřiště, která byla zveřejněna v červnu 2011, ukázala, že téměř polovina 6 až 9letých dětí se baví s přáteli online a používá sociální sítě. Čtvrtá studie Digitální dospělost vydaná v listopadu 2011 odhalovala technologické dovednosti 11letých dětí. Digitální uvědomění, pátá studie vydaná letos v dubnu, přinesla odpovědi rodičů dětí ve věku 14-17 let. Bylo zjištěno, že skoro polovina rodičů je v kontaktu se svými dětmi pomocí Facebooku.

Všechny fáze průzkumu byly provedeny i s obyvateli České republiky v příslušných věkových kategoriích. Z výsledků vyplývá, že se situace nijak výrazně neliší od ostatních zpovídaných zemí. I zde mají děti svoje online profily ještě v prenatálním stádiu a jejich zkušenosti s počítačem daleko převyšují jejich běžné schopnosti. Výjimkou je Česká republika v oblasti informovanosti rodičů o tom, co jejich dítě na internetu dělá – čeští rodiče jsou nejdůvěřivější a příliš aktivity svých potomků na počítači nezkoumají.
Průzkum všech fází Digitálních deníků byl vypracován společností Research Now jménem AVG Technologies. Pro více informací prosím navštivte: www.avgdigitaldiaries.com

O společnosti AVG Technologies (NYSE: AVG)

Posláním AVG je zjednodušit, optimalizovat a zabezpečit zážitek na internetu, poskytnout klid mysli propojenému světu. Výkonný a snadno použitelný AVG software a služby online poskytují uživatelům kontrolu nad jejich prací na internetu. Výběrem AVG softwaru a služeb se uživatelé stávají součástí důvěryhodného globálního společenství, které těží z vlastních síťových výhod, vzájemné ochrany a podpory. AVG se rozrostla uživatelská základna na 143 milionů aktivních uživatelů k 30. září 2012 a nabízí portfolio produktů, které se zaměřuje na spotřebitele a malé obchodní trhy, včetně zabezpečení internetu, optimalizace výkonu PC, online zálohování, mobilní bezpečnost, ochrany identity a rodinného bezpečnostního software.