Výzkumníci z CertiConu vyvinuli unikátní zařízení pro zrychlení přenosu dat

Praha, 8. ledna 2013 – Společnost CertiCon, která se zabývá vývojem hi-tech softwarových řešení a elektrických obvodů a zařízení, vyvinula ve spolupráci s ČVUT unikátní zařízení pro zrychlení přenosu dat, bez kterého se neobejde řada dnešních aplikací a informačních systémů. Zařízení se nazývá 4MulCom a nabízí jednoduché řešení v případech, kdy nestačí omezená kapacita současných datových sítí. (TZ)

„4MulCom je skvělé řešení u veškerých mobilních aplikací, kde jsou pro přenos dat potřeba vyšší přenosové rychlosti a stabilita spojení, ať už při přenosu videa z bezpečnostních kamer nebo mobilního pracoviště. Standardní rychlost přenosu je z pohledu jednotlivých účastníků značně kolísavá. Je to způsobené především měnícím se počtem připojených účastníků, okamžitými požadavky na datové přenosy a samozřejmě i samotnou kvalitou bezdrátového spojení. Síla signálu také výrazně kolísá při přenostu dat mezi pohyblivými objekty, to dobře známe při jízdě autem nebo vlakem. I v takových případech ale 4MulCom dokáže zajistit dokonalou spolehlivost signálu. Stabilní vysokorychlostní připojení v jedoucích vozidlech s ním není nejmenší problém,“ vysvětluje Ing. Vladimír Mařík, MBA, Business Development Manager společnosti CertiCon.

Zařízení 4MulCom lze uplatnit v odvětvích, kde je potřeba absolutní spolehlivost přenosu dat, zejména u bezpečnostních složek státu jakými jsou policie či hasiči. Při jejich práci je totiž spolehlivé pořízení videa a jeho okamžitý přenos do centrály často naprosto klíčové pro úspěch zásahu. Využít ho ale může i soukromý sektor, např. pro zajištění kvalitního videomonitoringu odlehlých skladů, solárních elektráren a mnoha jiných zařízení. Dále také v jakýchkoli případech, kdy je potřeba pořizovat videozáznamy.

4MulCom pracuje na principu násobení datového toku. Má velikost běžného modemu a obsahuje 2–4 SIM karty. Díky tomu jsou přenášená data zvýšeně chráněná před odposlechem, potenciální útočník by totiž musel být schopen odposlechu všech použitých kanálů, aby dokázal celou informaci složit. Výhodou 4MulComu oproti jiným řešením je také jeho cenová dostupnost.

Komerční distribuce zařízení 4MulCom bude zahájena počátkem roku 2013. V současné době probíhá testování u několika významných potencionálních uživatelů, jako je Policie České republiky. Do testování se zapojují i významní dodavatelé bezpečnostních řešení, jako společnost Sicurit či klíčový distributor zabezpečovací techniky společnost Atis Group.

O společnosti CertiCon a.s.

Již 14 let podporuje CertiCon konkurenceschopnost svých významných klientů, jakými jsou např. německý Bosch, americký Medtronic či rakouský Frequentis. Řešení dodávaná společností CertiCon zahrnují široké spektrum služeb a aplikací v oblasti vývoje softwaru, systémové integrace, verifikace a testování softwaru a návrhu analogových, digitálních a smíšených integrovaných obvodů. Rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdravotnických systémů, mission-critical aplikací a hi-tech průmyslových a podnikových systémů umožňují poskytovat klientům ty nejlepší služby a řešení. CertiCon navrhuje, vyvíjí, prototypuje a nasazuje sofistikovaná softwarová řešení do praxe. Více informací najdete na www.certicon.cz