Společnost T-Systems získala velkou zakázku od EADS

Firma EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) pověřila společnost T-Systems provozem 150 000 počítačů. T-Systems postupně převezme do správy stovky lokalit EADS po celé Evropě. Dohoda zahrnuje podporu poboček firmy Airbus v Toulouse (Francie), Filtonu (UK), Broughtonu (UK), Madridu (Španělsko) a německém Hamburgu. Podpora se také týká firem Cassidian, Astrium a Eurocopter. Smlouva je uzavřena na šest let. (TZ)

„Významná zakázka od společnosti EADS posílí naší pozici na evropském ICT trhu. Zároveň posiluje trend růstu naší firmy na mezinárodní úrovni,“ říká Reinhard Clemens, člen představenstva Deutsche Telekom a generální ředitel T-Systems. Společnost T-Systems již nyní podporuje IT technologie firmy Airbus a díky nové smlouvě rozšíří služby i do poboček EADS.

Skupina EADS si klade za cíl vytvoření homogenní IT infrastruktury. V budoucnu počítá se zavedením standardizovaných systémů, které sníží náklady a zlepší konkurenceschopnost. Společnost T-Systems získala zkušenosti s provozem pracovních stanic ve firmě Airbus a tyto zkušenosti se nyní uplatní v dalších firmách EADS napříč Evropou. Služby poskytují kvalifikovaní zaměstnanci, jejichž úroveň je ve všech zemích srovnatelná. EADS tak získá standardizované služby včetně oprav nebo výměny hardwaru. Dohled a vzdálenou správu zařízení zajistí odborníci  T-Systems ve Španělsku.

O společnosti T-Systems

T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby systémové integrace, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky a veřejnou správu.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky, podporuje inovativní řešení propojující byznys a společnost. Skupina má 48.200 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2011 činily 9,2 miliardy EUR.

T-Systems poskytuje zákazníkům služby v optimalizaci procesů, zlepšení kvality ICT a snížení nákladů na interní ICT systémy. Díky tomu jsou zákazníci flexibilnější a mohou se koncentrovat své podnikání.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.

O skupině Deutsche Telekom

Skupina Deutsche Telekom je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných ICT služeb pro více než 129 miliónů mobilních zákazníků, 36 miliónů zákazníků fixních služeb a více než 17 miliónů zákazníků širokopásmových služeb. Skupina poskytuje produkty a služby pro pevné i mobilní sítě, internetové a IPTV zákazníky. Pro firmy zajišťuje skupina širokou škálu ICT řešení. Deutsche Telekom působí ve více než 50 zemích světa a má 247.000 zaměstnanců. Tržby generované v roce 2011 dosáhly výše 58,7 miliardy eur, z toho více než polovinu firma vydělala mimo Německo.