LeeToo zvítězilo ve sporu s O2 u ČTÚ

Dnešního dne bylo společnosti LeeToo doručeno rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o návrhu společnosti LeeToo ze dne 19. 3. 2012, tj. o návrhu na rozhodnutí jejího účastnického sporu se společností Telefónica podle zákona o elektronických komunikacích. (TZ)

V tomto rozhodnutí se mimo jiné uvádí, že Český telekomunikační úřad „neshledal důvod, pro který by odpůrce neměl být povinen poskytovat Služby navrhovateli v souladu s uzavřenou Účastnickou smlouvou č. 3300431159 a Rámcovou dohodou č. O2OP/336889 ze dne 14. 11. 2011 ve sjednaném rozsahu“ a  „rozhodl, že je odpůrce nadále povinen plnit veškeré své závazky dle uzavřené Účastnické smlouvy č. 300431159 a Rámcové dohody č. O2OP/336889 ze dne 14. 11. 2011, když tyto jsou platné a účinné.“

Stanovisko společnosti Telefónica, dle kterého se na ni již toto předběžné opatření nevztahuje, jelikož společnosti LeeToo vypověděla účastnickou smlouvu, tak bylo jednoznačně vyvráceno.

V odůvodnění dnes doručeného rozhodnutí Český telekomunikační úřad se k této věci dále uvádí, že „odpůrce neměl důvod odstoupit od Rámcové dohody, neboť nebylo prokázáno, že by navrhovatel porušil své smluvní povinnosti. Z tohoto důvodu je nutno považovat Rámcovou dohodu za stále platnou a účinnou a tudíž pro oba účastníky doposud závaznou.“

Český telekomunikační úřad k tomu v rámci svého odůvodnění k rozhodnutí uvedl, že „od Rámcové dohody nebylo platně odstoupeno, tudíž je Rámcová dohoda dle názoru správního orgánu nadále platná a účinná, proto nelze řádně vypovědět ani Účastnickou smlouvu. S ohledem na uvedené má správní orgán za to, že nebyly naplněny důvody pro dání výpovědi Účastnické smlouvy, tudíž předmětný smluvní vztah stále trvá a účastníci tohoto řízení jsou povinni své závazky vyplývající z Účastnické smlouvy a Rámcové dohody včetně jejích příloh nadále dodržovat.“

Člen představenstva společnosti LeeToo Rostislav Levkovič k výše uvedenému uvedl: „Jsme rádi, že jsme se konečně domohli práva, že i David může porazit Goliáše. Je to poprvé v historii Česka co zcela nevýznamná firmička dokázala ustát likvidační útok nadnárodní korporace s obrovským právním oddělením a neomezeným financováním sporu. SIM karty stále nemáme aktivní a tak naší hlavní obavou je, že O2 opět nebude respektovat zákony a bude odkládat znovuzapojení služeb.“

Historie sporu Davida s Goliášem Leetoo vs O2:

  • 19.3.2012 O2 zablokovalo odchozí volání a SMS společnosti LeeToo, LeeToo požádalo ČTÚ o vydání předběžného opatření, které by uložilo O2 obnovit poskytování služeb

  • 26.3.2012 ČTÚ vydal předběžné opatření, ve kterém potvrdil požadavky LeeToo

  • Během dubna až prosince 2012 probíhal spor u ČTÚ, který vyvrcholil 2.1.2013, kdy ČTÚ zamítl stížnosti O2 a potvrdil, že O2 je povinno poskytovat své služby vůči LeeToo

  • 4.1.2013 O2 odpojilo všech 1000 čísel LeeToo, tím znemožnilo hovory na tísňové linky a vzalo si 1000 osob jako své rukojmí z pozice síly.

  • Od 4.1. do dnešního dne O2 neplní své zákonné povinnosti a například odmítá povolit portace telefonních čísel

  • 10.1. LeeToo dalo podnět ČTÚ aby zahájil státní kontrolu v O2 a uložil jí pokuty za správní delikty 30.000.000,- Kč.

  • 11.1. ČTÚ uzavřelo celý spor, dalo zapravdu LeeToo a nařídilo O2 bezodkladně obnovit služby. ČTÚ dále vyhodnotí podněty LeeToo na zahájení státní kontroly a uložení pokut za spáchané delikty a vyhodnotí podnět na odebrání licence mobilního operátora.