Úniky dat snižují důvěru veřejnosti v podniky a státní organizace

Praha, 17. ledna 2013 – Opakované úniky dat v posledních pěti letech podlomily důvěru občanů ve schopnost veřejných i soukromých organizací chránit osobní informace. K tomuto závěru došla nová studie společnosti Check Point Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), světového lídra v zabezpečování internetu. Výzkum rovněž ukázal, že navzdory tomuto poklesu důvěry a veřejné poptávce po lepší bezpečnosti dat se velká část lidí stále vystavuje riziku datových úniků, protože na pracovišti provádí s počítačem nebezpečné činnosti. (TZ)

Ve studii společností Check Point a YouGov*, které se zúčastnilo na 2 tisíce respondentů z Velké Británie, 50 % z nich uvedlo, že se jejich důvěra v instituce veřejného sektoru snížila v důsledku narušení a ztrát osobních údajů za posledních pět let. U 44 % respondentů došlo ze stejných důvodů rovněž k poklesu důvěry v soukromé společnosti.

Význam dopadu datových úniků na pověst společností lze doložit tvrzením 77 % respondentů, kteří by aktivně preferovali nákup zboží nebo služeb od firem, které problémy s úniky dat nezaznamenaly. Pouze pro 12 % dotázaných není vůbec důležité, zdali jejich dodavatel o nějaká data přišel nebo nepřišel. Ve světle těchto zjištění je nezbytné, aby organizace aplikovaly silnější bezpečnostní kontroly – jako je šifrování dat – na všechna citlivé informace. Cílem je snížit riziko ztráty důvěry a poškození pověsti, jež s sebou nesou úniky dat.

„Počty úniků dat zaznamenaných v posledních pěti letech vzrostly v soukromém i veřejném sektoru podle informací Úřadu informačního komisaře desetinásobně. Jen v roce 2011 bylo zaznamenáno na 821 úniků dat. Není se tedy čemu divit, že veřejnost ztratila velkou část důvěry ve schopnost organizací bezpečně zpracovávat osobní informace. Lidé chtějí spolupracovat s podniky a institucemi, které únikům dokáží čelit. Výsledky studie ukazují hodnotu, jíž lidé přikládají schopnosti organizací chránit citlivá data a zabránit jejich přechodu do nepovolaných rukou,“ komentoval Terry Greer-King, výkonný ředitel společnosti Check Point ve Velké Británii.

Navzdory poklesu veřejné důvěry a požadavkům na zodpovědné zpracování osobních dat v organizacích mnoho respondentů připouští, že se pravidelně vystavuje riziku při práci s potenciálně citlivými daty ve svém zaměstnání. Výsledkem by mohly být úniky informací. Z více než pěti set účastníků studie, kteří někdy pracovali mimo svou domovskou kancelář, 34 % z nich pravidelně přeposílá materiály na své osobní e-maily, aby mohli pokračovat v práci mimo kancelář. 40 % běžně kontroluje své pracovní e-maily na osobním telefonu nebo tabletu, 33 % přenáší pracovní data na nešifrovaných nosičích USB a 17 % využívá cloudová úložiště typu Dropbox. 25 % zaměstnanců uvádí, že tyto přestupky dělá navzdory IT politice jejich firmy, která podobné činnosti zakazuje. Dalších 23 % neví, zda-li jejich zaměstnavatel nějakou IT politiku má, nebo se o stav interních IT pravidel nezajímá.

„I když lidé silně vnímají rizika spojená s jejich osobními daty, je znepokojující, že velký počet respondentů průzkumu uvedlo, že pravidelně riskuje únik dat, neboť aktivně využívá nezabezpečené postupy, případně nezná nebo ignoruje IT politiku svého zaměstnavatele. Tato rizika a ohrožení musí být řešena kombinací vzdělávání a technologií, díky čemuž mohou organizace chránit svá data, podnikání a zaměstnance proti riziku úniků dat a zabránit tak škodám, které mohou způsobit.“ dodal Terry Greer-King.

K dosažení aktuálně potřebné úrovně ochrany v organizacích se musí bezpečnost změnit ze sbírky různých technologií na efektivní podnikový proces. Řešení Check Point 3D Security pomáhá společnostem implementovat bezpečnostní procesy, které překračují hranice technologií a vzdělávají zaměstnance tím, že je pojme jako součást celého procesu. Díky tomu zaměstnanci redukují možné riziko omylů a potenciálních datových úniků. Unikátní technologie Check Point UserCheck pomáhá organizacím při upozorňování zaměstnanců na možné bezpečnostní incidenty a tím je automaticky a trvale vzdělává v oblasti firemních politik. Dohlíží na všechny přístupy k podnikové síti, k datům a aplikacím a minimalizuje četnost, riziko a náklady spojené se ztrátou dat.

Sledujte Check Point online:
Twitter: www.twitter.com/checkpointsw;
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware;
YouTube : http://www.youtube.com/user/CPGlobal.

*  Studie YouGov Omnibus Survey zpracovala vzorek 2061 dospělých lidí. Šlo o reprezentativní zastoupení dospělé populace ve Velké Británii (starších 18 let). Společnost YouGov je profesionální výzkumná agentura. Všechny grafy, pokud není uvedeno jinak, pocházejí od firmy YouGov Plc. Celkový vzorek měl 2061 dospělých lidí, z nichž 1384 pracovalo na plný nebo částečný úvazek. Data byla sebrána on-line. Výsledky studie prošly statistickým vážením a lze je považovat za reprezentativní pro celou dospělou populaci Velké Británie (18+).

O společnosti Check Point Software Technologies

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), celosvětový lídr v oblasti zabezpečení internetu, je jediný dodavatel, který nabízí jednotný rámec pro správu komplexního zabezpečení sítí, dat a koncových bodů. Check Point svým zákazníkům přináší bezkonkureční zabezpečení proti všem typům hrozeb, klade důraz na jednoduchost nastavení a ovládání a snižuje náklady na vlastnictví. Check Point jako první uvedl na trh firewall (označený FireWall-1) s patentovanou technologií „stateful inspection“. Nejnovější inovací Check Pointu je architektura softwarových bladů. Dynamická architektura softwarových bladů nabízí bezpečná, flexibilní a jednoduchá řešení, která je možné libovolně přizpůsobit potřebám jakékoliv organizace či prostředí. Mezi zákazníky Check Pointu patří desítky tisíc společností a organizací všech velikostí, včetně všech firem uváděných v žebříčku Fortune 100. Řešení ZoneAlarm, které získalo řadu ocenění, chrání milióny počítačů proti útokům hackerů, spyware a krádeží identity.