Embarcadero oznamuje platformu pro úspěšné nasazení Data Governance (procesní a organizační stránky správy dat).

Praha, 23.1.2013 – Společnost Embarcadero Technologies, vedoucí dodavatel softwarových řešení pro vývoj aplikací a databází, oznámuje svou novou strategii správy metadat (Metadata Governance). (TZ)

Jde o jediné řešení v oboru, které umožní organizacím snadno a praktickým způsobem uspořádat rozličná data v celé šíři správy informací a životního cyklu vývoje software a úspěšně tak zavést Data Governance do podnikové praxe. Tato strategie zahrnuje celé portfolio produktů Embarcadero a nabízí odhalení, správu a publikování metadat. Zároveň společnost uvolnila do prodeje nástroj ER/Studio XE3, významné vylepšení populární řady produktů ER/Studio pro modelování dat. ER/Studio podstatně rozšiřuje možnosti modelování dat a analýz dopadů a tím dokáže přesněji popsat širší paletu metadat.

Pro úspěch Data Governance je nutno znát úplný obrázek veškerých datových zdrojů, ať se nacházejí v hardware, cloudech nebo podnikovém centrálním úložišti. Tato důležitá a cenná data pak jsou zpřístupňována informatikům a vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí. Až doposud byl celý tento proces pro podniky velice složitý, roztříštěný a nákladný. A vše se ještě dále zkomplikuje po explozi mobilních, cloudových, transakčních a behaviorálních dat, kterou analytici očekávají v nejbližších letech.

Platforma společnosti Embarcadero pro Metadata Governance: základ úspěšné implementace Data Governance

Důležitost metadat pro Data Governance je kritická pro získávání hodnot z hromadných dat v organizaci. Metadata poskytují propojení mezi obchodními potřebami či strategiemi a informacemi nebo hodnotou dat. Celé portfolio produktů Embarcadero je uzpůsobeno pro zavádění Data Governance a je navrženo tak, aby umožňovalo sdílet metadata a poskytovat možnosti řízení i hodnoty v průběhu celého obchodního plánování a životního cyklu vývoje software.

  • ER/Studio – vedoucí sada nástrojů pro architekturu
  • RAD Studio – hladký vývoj aplikací pro různá zařízení
  • DB PowerStudio – správa a optimalizace databází bez ohledu na platformu

Embarcadero uvolňuje na trh ER/Studio XE3 postavené pro Data Governance

Embarcadero oznamuje globální dostupnost nástroje ER/Studio XE3, který podporuje strategii Data Governance. ER/Studio XE3 vylepšuje možnosti zákazníků přesně interpretovat velké objemy dat a tím organizacím poskytuje zřetelnou konkurenční výhodu oproti těm, které stále ještě otálejí se zmapováním a využitím podnikových metadat. Nové vydání produktu obsahuje:

  • Pokročilé univerzální mapování umožňující vylepšené podnikové modelování a analýzy dopadů ve fyzických, logických a koncepčních modelech
  • Možnost vytvářet vlastní datové typy a možnost uceleného dopředného i zpětného inženýrství
  • Podpora SQL Server 2012, Teradata, Netezza, Greenplum a Windows 8
  • Snazší údržba rozsáhlých modelů
  • Zcela nový portál s přepracovaným uživatelským rozhraním, úplně nový vyhledávací stroj, podnikové datové slovníky a hlubší náhled do modelů metadat

„Embarcadero rozumí softwarovým a databázovým profesionálům“, říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero. „Víme, co jim nedává spát, a tvoříme řešení, která se vyrovnávají s jejich specifickými problémy. Poslední vydání produktu ER/Studio podporuje naši strategii správy a publikování metadat. XE3 propojuje architekty informačních systémů s jejich obchodními kolegy a umožňuje jejich spolupráci a společné zavádění a řízení Data Governance. Umožňuje též publikování metadat v rámci celého podniku pro zpřístupnění informačních zdrojů. XE3 zároveň obohacuje rodinu produktů ER/Studio o podporu populárních platforem pro Big Data, jako jsou Netezza a Greenplum, a tím ošetřuje oblast rychlého růstu podnikových dat.“

Dostupnost
Vlastnosti pro správu metadat jsou ihned dostupné v současných verzích produktových řad Embarcadero. ER/Studio XE3 je okamžitě dostupné online a zakoupit jej můžete u místního zastoupení pro ČR a SR. Prosíme, navštivte stránku http://www.embarcadero.com/products/er-studio a později i http://www.embt.cz, kde najdete další informace o produktu.

O společnosti Embarcadero Technologies
Embarcadero Technologies, Inc., společnost zabývající se správou a dodáváním software, je vedoucím dodavatelem softwarových nástrojů pro vývojáře aplikací a databází. Pomocí oceňovaných produktů Embarcadero mohou profesionálové správně navrhovat systémy, vytvářet je rychleji a provozovat je bezpečněji bez ohledu na platformu nebo programovací jazyk. Devadesát ze sta největších společností v USA a aktivní komunita více než tří miliónů uživatelů na celém světě se spoléhá na produkty Embarcadero, které jim pomáhají zvyšovat produktivitu, optimalizovat náklady, zjednodušovat přijímání změn, zajišťovat shody s normami a zrychlovat vývoj a inovace. Společnost byla založena v roce 1993, její ústředí je ve městě San Francisco, USA; pobočky a partnery má v mnoha zemích. Embarcadero je online na adrese www.embarcadero.com. V České republice a Slovenské republice je zastoupením společnosti Embarcadero Technologies společnost Borland s.r.o. a její webovou prezentaci najdete na adrese http://www.embt.cz/.