Nové mediální technologie jsou nejrozšířenější v západní Evropě

Celosvětová mediální agentura ZenithOptimedia vydává novou studii, která se zabývá rozšířením  tří nových mediálních technologií – smart telefonů, tabletů a IPTV (televize přes internetový protokol). Z výsledků vyplývá, že nejvíce se tato zařízení používají v Norsku, Francii a Nizozemsku, kde je jejich penetrace vyšší než 35 %. (TZ)

Agentura ZenithOptimedia provedla výzkum v 19 zemích* po celém světě. Ten sledoval rozšíření tří nových mediálních technologií, a to smartphonů, tabletů a IPTV, za poslední 2 roky. Součástí studie je rovněž predikce jejich rozšíření do roku 2015.

Penetrace používání nových mediálních technologií v 19 sledovaných zemích*

2011

2012

2013

2014

2015

Smartphony

12,3

35,5

46,6

56,5

71,7

Tablety

2,9

4,7

7,2

10,0

13,0

IPTV (televize přes internetový protokol)

5,5

6,6

7,5

8,2

9,0

 

*Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Francie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rusko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Nejrozšířenější jsou ve světě smartphony, jejichž průměrná penetrace ve sledovaných zemích činila v roce 2012 36 %. V jednotlivých zemích jsou však velké rozdíly. Nejvíce chytré telefony používají Švédové (penetrace v roce 2012 byla 73 %), naopak nejméně obyvatelé Brazílie (penetrace v roce 2012 byla 18 %). Pro všechny trhy platí, že rozšíření chytrých telefonů na všech sledovaných trzích prudce roste a jejich penetrace by se měla do roku 2015 zdvojnásobit na 72 %. Konkrétně v Brazílii ZenithOptimedia předpokládá, že v roce 2015 bude penetrace smartphonů 33% a ve Švédsku dokonce 93%. „V České republice je v současné době dle našich odhadů penetrace chytrých telefonů na úrovni 31–33 % a jejich razantní rozšíření předpokládáme i v nejbližších letech. V roce 2015 by jejich penetrace měla být na 55–60 %,“ říká Michal Šeda, ředitel výzkumu mediální agentury ZenithOptimedia Prague.

Průměrné rozšíření tabletů bylo v roce 2012 v 19 sledovaných zemích 5%, ale v Austrálii, Francii, Irsku, Nizozemsku a USA překročilo 15 %. Do roku 2015 ZenithOptimedia předpovídá, že se průměrná penetrace ve sledovaných zemích dostane na úroveň 13 %, ale např. ve Francii na 45 % a v Irsku dokonce na 50 %.

Nejpomaleji roste IPTV (televize přes internetový protokol). ZenithOptimedia očekává, že její průměrná penetrace v 19 sledovaných zemích mezi lety 2012 a 2015 poroste o 36 %, ze současných 6,6 % na 9 %. Například v Nizozemsku dosáhne v roce 2015 její rozšíření 91 %, oproti tomu v Rusku jen 1 %.

Pořadí penetrace nových mediálních technologií

2012

Průměrná penetrace (%)

2015

Průměrná penetrace (%)

1.

Norsko

38,8

1.

Nizozemsko

65,1

2.

Francie

35,7

2.

Francie

60,8

3.

Nizozemsko

35,1

3.

Irsko

50,2

4.

Švédsko

31,3

4.

Norsko

48,2

5.

Dánsko

31,2

5.

Kanada

47,7

6.

Kanada

30,5

6.

Dánsko

46,8

7.

Austrálie

24,6

7.

Švédsko

42,9

8.

Španělsko

24,4

8.

Austrálie

40,9

9.

Jižní Korea

23,1

9.

Jižní Korea

36,5

10.

Velká Británie

23,1

10.

Velká Británie

34,0

11.

Irsko

21,0

11.

Španělsko

33,7

12.

USA

19,4

12.

Izrael

32,9

13.

Izrael

18,5

13.

Čína

32,7

14.

Čína

14,3

14.

USA

30,8

15.

Německo

13,2

15.

Japonsko

29,9

16.

Maďarsko

12,9

16.

Brazílie

26,9

17.

Brazílie

11,2

17.

Německo

22,1

18.

Japonsko

9,8

18.

Maďarsko

19,7

19.

Rusko

7,3

19.

Rusko

10,9

Zdroj dat: ZenithOptimedia