Průměrný dospělý Čech je vystaven téměř 37 reklamám denně

Mediální agentura ZenithOptimedia provedla ve 41 zemích průzkum mapující skutečnost, kolika reklamám je průměrný obyvatel daného státu vystaven za den. Ze sledovaných zemí jsou nejvíce, a to 363 reklamám denně, vystaveni obyvatelé Singapuru, naopak nejméně Indové, kteří denně zaregistrují průměrně jen 8 reklam. Dospělý Čech je vystaven v průměru 37 reklamám denně. (TZ)

Mediální agentura ZenithOptimedia sledovala ve vybraných zemích tři základní hodnoty, ze kterých pak došla k číslům, kolika reklamám denně je obyvatel daného státu vystaven. Jednalo se o objem výdajů na reklamu, cenu za 1000 zobrazení a počet dospělých obyvatel země. Průměrný člověk ze 41 sledovaných zemí byl v roce 2015 denně vystaven téměř 84 reklamám, z toho 33 tvořily internetové reklamy, 23 televizní, 13 rozhlasové, 9 venkovní, 4 novinové a 2 reklamy v časopisech.

Průměrný dospělý Čech je vystaven téměř 37 reklamám denně

Dle analýzy mediální agentury ZenithOptimedia jsou Češi co do vystavení reklamě pod celosvětovým průměrem. Největší podíl má u Čechů reklama v TV (15,7 reklamy/den), následuje internet (13,1 reklamy/den) a dále pak rozhlas (4,4 reklamy/den), časopisy (2,4 reklamy/den) a noviny (1 reklama/den).

Zdroj: ZenithOptimedia; pozn.: data za ČR neobsahují outdoorovou reklamu

„Nejvíce jsou reklamám vystaveni obyvatelé Singapuru, a to v průměru 363 za den, následovaní Američany s 267 reklamami za den a obyvateli Velké Británie, kteří jsou v průměru vystaveni 231 reklamám denně. Naopak nejméně se s reklamou setkávají obyvatelé Mexika – 19 reklam denně, Ukrajiny se 14 a Indie s 8 reklamami denně,“ říká Tomáš Varga, generální ředitel ZenithOptimedia Prague, a dodává: „V Česku stále vítězí zásah TV reklamy nad internetovou, v blízké budoucnosti ale očekáváme další nárůst reklamních sdělení a posílení pozice digitálních médií.“

Pořadí sledovaných zemí dle vystavení dospělého obyvatele dané země reklamám za den

 Pořadí Země Reklama den / dospělý
1. Singapur 363,0
2. USA 266,6
3. Velká Británie 231,3
4. Norsko 192,0
5. Bulharsko 164,8
6. Slovinsko 150,9
7. Francie 150,9
8. Japonsko 132,4
9. Německo 131,3
10. Dánsko 109,6
11. Švédsko 106,2
12. Španělsko 102,9
13. Itálie 97,5
14. Tchaj-wan 95,2
15. Irsko 94,4
16. Rusko 85,3
17. Čína 84,7
18. Nový Zéland 78,6
19. Rakousko 72,4
20. Finsko 71,5
21. Chorvatsko 71,1
22. Švýcarsko 70,9
23. Polsko 69,7
24. Turecko 62,4
25. Jihoafrická republika 62,2
26. Kanada 58,8
27. Kazachstán 57,6
28. Malajsie 51,9
29. Indonésie 51,0
30. Portugalsko 49,3
31. Slovensko 44,9
32. Řecko 39,3
33. Hong Kong 37,8
34. Česká republika 36,5
35. Nizozemsko 35,9
36. Srbsko 34,4
37. Maďarsko 32,3
38. Litva 28,0
39. Mexiko 18,6
40. Ukrajina 14,0
41. Indie 7,7

Zdroj: ZenithOptimedia