Průzkum mobility provedený společností Symantec ukazuje výhodu pro ty, kteří neváhají

MOUNTAIN VIEW, Kalifornie – 4. března 2013 – Z výsledků posledního průzkumu o mobilních technologiích vyplývají dva rozdílné typy organizací: „inovátoři“, kteří mobilitu přijímají a „tradiční“, kteří se zdráhají ji implementovat. Osmdesát čtyři procent inovátorů jde vpřed v souladu s novými mobilními technologiemi a jsou řízeni obchodní motivací a ti jsou ve výhodě. Tradiční organizace zavádí mobilitu pomaleji, převážně v reakci na poptávku uživatelů, a vidí tak menší výhody. (TZ)
Click to Tweet:  Business drivers motivate innovative companies to pursue mobility: http://bit.ly/159KR1F

„Máloco dnes přitahuje v IT tolik pozornosti, jako mobilita,“ řekl Francis deSouza, prezident, Product and Services společnosti  Symantec. „Rozdíl v přístupu a výsledcích mezi organizacemi, které k mobilitě přistupují aktivně a těmi, které stále váhají, je významný. Organizace s proaktivním přístupem dokáží využít mnohem více výhod než ty,  které zavedení mobilních technologií odkládají, až nakonec zjistí, že musí dohánět konkurenci. “

Tyto dvě skupiny vnímají přínosy a rizika mobility jinak. 66 % inovátorů říká, že výhody stojí za rizika, zatímco 74% tradičních podniků má pocit, že riziko je příliš vysoké. To se odráží i v hodnotě zavedených mobilních technologií: v podnicích, kde se mobility nebojí, je o 50% více zaměstnanců, kteří používají chytré telefony pro podnikání, než v tradičních organizacích. Více než polovina inovátorů (55 %) mají nákup mobilních telefonů pro zaměstnance pod kontrolou ve srovnání se 44% u tradičních podniků.

Pokud jde o inovátory, zapojení společnosti do používání mobilních technologií nekončí s nákupem telefonů. Využívají mobilní aplikace a je dvakrát více pravděpodobné využití technologií k prosazení do interní politiky (60% inovátorů oproti 33% tradičních firem).

Náklady a přínosy

Inovátoři, kteří více využívají výhod mobility, vidí další náklady s tím spojené. V průběhu minulého roku zaznamenali průměrně dvakrát více mobilních incidentů, jako např. ztracené přístroje a úniky dat, což s sebou přináší zvýšené náklady a snížení obratu. Inovátoři ale mají na druhou stranu zkušenosti s mnohem většími přínosy ve třech klíčových oblastech:

• Zvýšení produktivity, rychlosti a pružnosti
• Vyšší hodnota značky, spokojenost zákazníků a celková konkurenceschopnost
• Spokojenější zaměstnanci, lepší nábor zaměstnanců a jejich udržení ve firmě Nejdůležitější však je, že inovátoři vykazují téměř o 50% vyšší růst obratu než tradiční organizace.

Efektivní implementace

Výsledky průzkumu ukazují, že mobilita může mít při správné přípravě pozitivní dopad na podnikání firmy.  Následující pokyny mohou pomoci organizacím s nasazením mobilních technologií při současné minimalizaci rizik:

• Opatrnost je namístě. Odporovat není dobré. Začněte mobilitu přijímat. Organizace by měla zaujmout proaktivní přístup a pečlivě plánovat efektivní mobilní implementační strategie.
• Začněte s aplikací s největším přínosem pro zaměstnance. Jedním z nejlepších způsobů, jak začít pracovat s mobilitou, je implementovat mobilní aplikace, které budou mít okamžitý dopad na podnikání.
• Učte se od inovátorů – získáte výhody minimálního rizika. Klíčem k úspěchu je být si vědom rizik spojených s mobilitou, jako je např. ztráta informací a následovat příklad inovátorů.

Průzkum stavu mobility společnosti Symantec 2013

Průzkum o stavu mobility v roce 2013 představuje zkušenosti 3236 podniků z 29 zemí. Respondenty byli vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti výpočetní techniku nebo techničtí zaměstnanci převážně z malých a středních firem. Odpovědi přišly ze společností s rozsahem od 5 do více než 50 tisíc zaměstnanců.

Zdroje

Connect with Symantec

O společnosti Symantec

Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která pomáhají jednotlivým zákazníkům i organizacím zabezpečit a spravovat informace. Software a služby chrání komplexněji a efektivněji před více riziky a ve více místech a poskytují jistotu při užívání a ukládání informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Mountain View v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.