NetMonitor publikuje první data o návštěvnosti z mobilních zařízení

V lednových datech byly v rámci projektu NetMonitor poprvé publikovány výsledky návštěvnosti internetu z mobilních zařízení. Měření probíhá na všech běžných internetových stránkách a 30 mobilních médiích zapojených do výzkumu. Celkem přistupuje na internet z mobilních telefonů nebo tabletů 1,4 milionu uživatelů, kteří vykonají přes půl miliardy zobrazení.   (TZ)

Oficiální měření návštěvnosti z mobilních zařízení probíhá od ledna a jsou do něj zapojena hlavní zpravodajská média, odborné weby a další mobilní služby. Výsledkem jsou počty návštěvníků na mobilních stránkách a jejich aktivita z mobilních zařízení i na běžném webu. 1,4 milionu mobilních uživatelů představuje pětinu české online populace, která na měřených mobilních médiích zobrazí 270 milionů stránek (Page Views) a na běžných přes 230 milionů. To je dohromady téměř 5,5 % shlédnutých stránek celého NetMonitoru.

„Jsme rádi, že se konečně podařilo publikovat první auditovaná čísla, byť zatím v omezeném rozsahu. Je z nich vidět, že používání mobilních zařízení k přístupu na internet není zanedbatelné a je třeba mu věnovat stále větší pozornost. Tato data dáváme zatím volně k dispozici a projekt chceme dále rozvíjet tak, aby byl použitelný pro plánování a technicky odpovídal požadavkům trhu. Tedy aby byla dostupná sociodemografie uživatelů, byly měřeny stránky s responsivním designem, využívanost mobilních aplikací a podobně.“ komentuje první výsledky Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR. Data z mobilního měření jsou veřejně dostupná v měsíčních reportech NetMonitoru. Výzkum zatím neumožňuje odhadnout tu část uživatelů, která k prohlížení internetu využívá jak pevných počítačů, tak mobilních zařízení. Počty mobilních a běžných uživatelů tudíž nelze sčítat ani jinak spojovat.

Nejnavštěvovanější zapojenou mobilní stránkou je m.seznam.cz s 928 tis. uživateli, následují zpravodajské weby novinky.cz a idnes.cz. Mezi měřenými službami je i e-mail, odborná média, katalogy, komunitní weby atd. Počty návštěvníků hlavních mobilních webů jsou ukázány v následujícím grafu.

Zdroj: NetMonitor, RU z ČR, leden 2013

Kromě speciálně upravených mobilních stránek (m. stránky v grafu výše) navštěvují uživatelé mobilních telefonů a tabletů také běžné webstránky (www.). Podíl PVs vytvořených mobilními zařízeními se u jednotlivých webů liší, u některých činí jen několik procent, v některých případech však přesahuje pětinu celkové návštěvnosti běžného webu. Dá se očekávat, že se stoupající oblibou tabletů a chytrých telefonů s velkým rozlišením budou přístupy z mobilních zařízení nadále růst i na klasických internetových stránkách.

Pokud jde o využívanost jednotlivých mobilních zařízení nebo operačních systémů k on-line aktivitám, základní přehled je dostupný na stránce rankings.cz. Ta zprostředkovává údaje za všechna média měřená systémem gemiusAudience, který je využíván i pro NetMonitor. Nejvíce přístupů na webstránky podle PVs je v Česku vykonáno z mobilních zařízení značky Apple, a sice 28 % z tabletu iPad a 10 % z telefonu iPhone. Podíl v posledních letech významně posílil Samsung na lednových 27 %. Výrobci Nokia, HTC a Sony Ericsson mají podobný podíl na shlédnutých stránkách, 6-8 %.

          Zdroj: rankings.cz, PVs z ČR, leden 2013

   Kompletní metodika NetMonitoru včetně popisu mobilního měření je k dispozici zde.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, post-buy analýzy internetových reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC, poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je samoregulátorem audiovizuálního obsahu.