Vývoj v oblasti regulace cloud computingu ve světě probíhá na principu pokusu a omylu, říká studie BSA

PRAHA/WASHINGTON, DC, 7. března 2013 — Země po celém světě zlepšují právní prostředí pro cloud computing, avšak děje se to nevyrovnaným tempem, což přináší riziko, že dojde k podkopání plného ekonomického potenciálu cloudových technologií. To tvrdí nejnovější zpráva, kterou zveřejnila organizace BSA | The Software Alliance.  (TZ)

Ve své analýze 2013 BSA Globální hodnocení Cloud Computingu, vůbec první svého druhu, se BSA zabývá pravidly pro cloud computing v globálním měřítku: „BSA konstatuje, že zatímco řada největších světových IT trhů se ve vývoji zastavila, nebo dokonce sklouzla zpět, další země přijímají zákony a regulace umožňující další rozvoj cloud computingu,“ říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí BSA | The Software Alliance.

Analýza rovněž podotýká, že přetrvává i fragmentace pravidel: „Některé země ve snaze podpořit místní trh s cloud computingem přijímají zákony a regulace, které brání přeshraničním datovým tokům, anebo jinak omezují mezinárodní konkurenci,“ dodává Hlaváč.

„Jsme svědky toho, že vývoj v oblasti pravidel pro cloud computing je velice nerovnoměrný,“ říká Robert Holleyman, prezident BSA, a dodává: „Nekompatibilní regulace týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti znemožňují pohyb dat přes hranice. Až příliš mnoho zemí na světě si chce uzurpovat části cloudu pro sebe. Kvůli tomu není možné těžit ze vzájemné spolupráce, z čehož by nakonec profitovali všichni. Pokud máme mít soudržný globální trh, potřebujeme více mostů a méně překážek.“

Analýza 2013 BSA Globální hodnocení Cloud Computingu staví na loňské úvodní studii. Největším skokanem v hodnocení je Singapur, který poskočil z desátého místa na páté, zejména díky přijetí nových legislativních opatření, která zvyšují důvěru uživatelů a zároveň podporují inovace v podnikání. Podle aktuální zprávy se na prvním místě drží Japonsko, které disponuje komplexním balíkem zákonů upravujících podmínky pro elektronický obchod. Na druhém místě je Austrálie a na třetí místo se těsně probojovaly Spojené státy, když za sebe odsunuly Německo. Česko ve studii, bohužel, hodnoceno nebylo.

Studie rovněž zjistila, že zlepšování právního prostředí pro cloud computing se na největších IT trzích zastavilo. Zejména je to patrné v případě šesti evropských zemí, které se v žebříčku propadly dolů. Některé země dokonce vyvíjejí snahu se od světového trhu odpojit – zvlášť kontraproduktivní opatření jsou přijímána v Jižní Koreji, Indonésii a ve Vietnamu.

Zpráva hodnotí země v sedmi oblastech, které mají klíčový význam pro rozvoj trhu se službami cloud computing – soukromí, kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita, duševní vlastnictví, kompatibilita technologií a právní harmonizace, volný obchod a ICT infrastruktura.

Studie mimo jiné zjistila:

 • Singapur se posunul v žebříčku vpřed díky novému zákonu o ochraně soukromí, který uznává právo lidí chránit své osobní informace a zároveň právo firem tato data používat rozumným způsobem.
 • Malajsie překročila hranici mezi rozvojovým a vyspělým trhem posílením zákonů proti kybernetické zločinnosti, díky zákonům chránícím duševní vlastnictví a otevřením se digitálnímu obchodu.
 • Kanada, Rusko i Indie postoupily v žebříčku výše díky implementaci mezinárodních dohod o ochraně duševního vlastnictví.
 • Evropa a USA se zastavily ve svém vývoji. Důvodem jsou pokračující diskuse o zákonech na ochranu soukromí.
 • Indonésie a Vietnam se zařadily mezi země, které omezují zahraniční poskytovatele cloudových služeb, vyžadují lokaci dat na svém území a brání přeshraničnímu toku dat.

„V globální ekonomice by firmy měly mít možnost podnikat tam, kde pro své podnikání najdou prostor – a zákazníci by měli mít právo na přístup k tomu nejlepšímu, co svět dokáže nabídnout,“ říká Robert Holleyman. „Politika každé země se nějak dotýká globálního prostředí v cloud computingu. Nepotřebujeme identické zákony ve všech zemích, ale takové, které budou podporovat dobrou péči o data a umožní inovace na rychle se rozvíjejícím trhu.“

BSA navrhuje aktualizovanou strategii o sedmi bodech. Jejím přijetím by země po celém světě mohly přispět k vytvoření takového prostředí, které povede k inovaci a růstu cloud computingu:

 • Zajištění soukromí: Uživatelé musí důvěřovat, že s jejich informacemi bude nakládáno opatrně, a poskytovatelé musí mít možnost data po cloudu efektivně přesouvat.
 • Podpora bezpečnosti: Účinné řízení rizik vyžaduje flexibilitu implementovat nejnovější bezpečnostní řešení.
 • Boj proti kybernetické zločinnosti: Orgány činné v trestním řízení i poskytovatelé cloudu potřebují účinné právní mechanismy, které jim umožní bojovat proti neoprávněným přístupům k datům.
 • Ochrana IP: Zákony by měly poskytovat jasnou ochranu proti zneužívání inovací, které přináší cloud computing.
 • Zajištění přenosnosti dat a harmonizace globálních pravidel: Úřady by měly spolupracovat s počítačovým odvětvím a společně vyvíjet standardy, které usnadní tok dat a minimalizují konfliktní právní povinnosti.
 • Podpora volného obchodu: Eliminace bariér v podobě preferencí pro konkrétní produkty nebo poskytovatele služeb.
 • Podpora IT infrastruktury: Poskytnout pobídky pro investice do širokopásmových připojení a podporovat univerzální přístup.

Kompletní žebříček 24 zemí, detailní zjištění a navrhovaná strategie jsou k dispozici na www.bsa.org/cloudscorecard
PŘÍLOHA: Hodnocení jednotlivých zemí

O organizaci BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) je přední světová asociace zabývající se prosazováním ochrany práv duševního vlastnictví v softwarovém průmyslu. Sdružuje přes sedmdesát společností, které ročně investují miliardy dolarů do vytváření softwarových řešení, jež pohánějí ekonomiku a zlepšují moderní život. Prostřednictvím partnerství s orgány státní správy, orgány dohlížejícími na dodržování práv duševního vlastnictví a vzdělávacích aktivit rozšiřuje BSA horizonty digitálního světa a buduje důvěru v nové technologie, které tento svět posouvají vpřed.
Tuzemskými členy BSA jsou společnosti Acronis, Adobe, Apple, Asseco Poland S.A., Autodesk, Bentley Systems, CNC, DBA Lab S.p.A., Microsoft, Siemens, Symantec, Tekla a The MathWorks.