ANALÝZA: vládní podpora cloud computingu napomáhá ekonomickému růstu, naopak geografické omezování přenosu dat růst brzdí

 

  • V mezinárodním hodnocení cloud computingu si vedlo nejlépe Německo. Nejhůře dopadly Rusko, Čína, Indonésie a Vietnam.
  • Nejlépe hodnocené země se vyznačují důrazem na ochranu soukromí a kybernetické bezpečnosti. Podporují přeshraniční toky dat, chrání duševní vlastnictví a budují IT infrastrukturu.
  • Brzdou rozvoje jsou různé lokální regulace, požadavky na geografickou lokalizaci dat a absence kybernetické ochrany.
  • Růstu naopak pomáhá přijímání mezinárodních standardů, certifikací a bezpečnostní opatření podporující cloud computing.

 

PRAHA/WASHINGTON, 29. března 2018 — Cloud computing se stává integrální součástí všech národních ekonomik. Tato rozvíjející se technologie pohání podnikání na celosvětové úrovni a pomáhá orgánům státní správy být v lepším každodenním kontaktu s občany.

„Logickým důsledkem tohoto trendu je to, že země, které strategicky podporují cloud computing, budou efektivnější a jejich ekonomiky se budou rychleji rozvíjet,“ říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí organizace BSA | The Software Alliance, která se zasazuje o rozvoj softwarového odvětví a je současně zadavatelem studie.

„BSA hodnocení vývoje cloud computingu v roce 2018“ je nejnovější verze globální analýzy, která hodnotí připravenost jednotlivých zemí na přijetí a rozvoj služeb cloud computingu. Nově obsahuje aktualizovanou metodologii, jež lépe zohledňuje exponenciální růst cloud computingu v posledních pěti letech, přičemž klade důraz na různé oblasti vládní politiky včetně zákonů na ochranu osobních údajů, zákonů o kybernetické bezpečnosti a infrastruktury vysokorychlostního internetu.

„Ze zprávy vyplývá, že většina zemí učinila pokroky, nicméně některé trhy dále zaostávají. V hodnocení si vedlo nejlépe Německo, a to díky národní politice v oblasti kybernetické bezpečnosti a podpoře volného obchodu,“ říká Jan Hlaváč. Těsně následují Japonsko a Spojené státy. Na chvostu je pak malá skupina zemí, která nedokázaly přijmout mezinárodní přístup: Rusko, Čína, Indonésie a Vietnam. „Co se týče celkového hodnocení, největší zlepšení zaznamenaly Velká Británie (o pět příček) a Brazílie (o čtyři příčky),“ dodává Jan Hlaváč. Do mezinárodního hodnocení Česká republika zařazena nebyla.

Mezi klíčovými zjištěními jsou následující:

  • Nejlépe hodnocené země se od těch zaostávajících odlišují politikou ochrany soukromí a bezpečnosti. Jednotlivé země dále aktualizují a zlepšují své režimy ochrany údajů, většina z nich navíc tak, aby byly možné přeshraniční datové toky. Několik zemí však stále nepřijalo odpovídající zákony na ochranu soukromí.

  • Rozvíjející se trhy nadále zaostávají v přijímání politik příznivých pro cloud computing, což brání jejich růstu. Příkladem jsou regulace, které kladou značné překážky poskytovatelům cloudových služeb, požadavky na geografickou lokalizaci dat a absence kybernetické ochrany.

  • Odchylky od široce přijímaných režimů a mezinárodních dohod brzdí klíčové trhy. Mezinárodně přijímané standardy, certifikace a testování pomáhají zlepšovat bezpečnostní prostředí pro cloud computing, leč ne každá země přijímá ověřené a doporučované postupy za své místní standardy.

  • Těch několik zemí, které přijaly zákony na geografickou lokalizaci dat, platí za takové rozhodnutí vysokou cenu. Požadavky na lokalizaci dat působí jako překážka pro cloud computing a mají negativní finanční dopady na místní trhy.

  • Důraz na rozvoj informačních technologií a širokopásmového internetu vede k zajímavým výsledkům. Schopnost zemí a společností využívat cloud computing k dalšímu růstu je podmíněna přístupem k výkonné síti. Téměř všechny země pracují na zlepšení širokopásmového připojení k internetu, nicméně úspěch je stále značně nekonzistentní.

Studie hodnotí právní a regulační rámec ve 24 zemích. Jejím cílem je nabídnout platformu pro diskusi mezi politiky, zákonodárci a poskytovateli služeb. Tento dialog může posloužit k vytvoření mezinárodně harmonizovaného režimu zákonů a regulací, které umožní další rozvoj cloud computingu.

„Hodnocení je nástroj, který umožní zemím konstruktivně vyhodnotit své politiky a určit další kroky k širšímu přijetí cloud computingu,“ prohlásila Victoria Espinelová, prezidentka a generální ředitelka BSA | The Software Alliance. „Cloud computing umožňuje široký přístup k technologiím, které měly dříve k dispozici pouze velké společnosti, a tak připravuje cestu pro vyšší konektivitu a inovaci. Země, které podporují volné toky dat, implementují špičková řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, chrání duševní vlastnictví a budují IT infrastrukturu, budou i nadále profitovat z přínosu cloud computingu pro firmy i občany,“ uzavřela Victoria Espinelová.

Kompletní hodnocení všech 24 zemí najdete na adrese www.bsa.org/cloudscorecard.

###

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) je přední světová asociace zabývající se prosazováním ochrany práv duševního vlastnictví v softwarovém průmyslu. Sdružuje přes sedmdesát společností, které ročně investují miliony dolarů do vytváření softwarových řešení, jež pohánějí ekonomiku a zlepšují moderní život. Prostřednictvím partnerství s orgány státní správy, orgány dohlížejícími na dodržování práv duševního vlastnictví a vzdělávacích aktivit rozšiřuje BSA horizonty digitálního světa a buduje důvěru v nové technologie, které tento svět posouvají vpřed. Sledujte BSA na @BSAnews.

Reklamy
Označeno tagem