Výsledky hospodaření společnosti T-Systems za rok 2012

Objednávky v hodnotě 8,7 miliardy euro získala v roce 2012 společnost T-Systems. To znamená nárůst o 18 procent v meziročním srovnání. Tento významný úspěch byl podpořen velkými kontrakty, které se podařilo získat na konci roku od společnosti Shell a od německého spolkového státu Dolní Sasko. Rozšíření kontraktu se společností Shell o dalších pět let ukazuje, jak si společnost T-Systems upevňuje svou pozici na strategicky důležitém trhu cloudových služeb. (TZ)

Přes trvalý tlak na snižování cen došlo meziročně ke zvýšení tržeb za služby poskytované mimo skupinu Deutsche Telekom o 0,6 % na 6,6 miliardy euro. Celkové tržby se rovněž zvýšily o 0,6 % na celkových 10 miliard euro. K tomuto růstu významně přispěly mezinárodní kontrakty, jejichž objem se zvýšil o 6 % oproti roku 2011 a dosáhl hodnoty 3,2 miliardy euro.

Společnost úspěšně bojuje s erozí cen na trhu pomocí efektivních projektů na úsporu nákladů, což vedlo ke zvýšení provozního hospodářského výsledku (EBIT) na 2,4 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012.

Společnost T-Systems také dosáhla úspěchů v oblasti inovací, což bylo podpořeno významnou zakázkou od provozovatele nemocniční sítě ve Spojených státech. Kromě IT služeb z cloudu zahrnuje tato zakázka společný vývoj aplikací pro e-zdravotnictví.

V automobilovém průmyslu podepsala smlouvu o spolupráci firma Daimler AG. Skupina Deutsche Telekom bude společně s výrobcem automobilů vyvíjet aplikace pro nové vozy.

Pozitivní hospodářské výsledky za rok 2012 zaznamenala také společnost
T-Systems Czech Republic. Přes pokračující ekonomické problémy na trhu došlo v meziročním srovnání k růstu tržeb o více než 4 %. Růst tržeb byl doprovázen růstem provozního i čistého hospodářského výsledku.

O společnosti T-Systems

T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby systémové integrace, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky a veřejnou správu.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky, podporuje inovativní řešení propojující byznys a společnost. Skupina má 48.200 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2011 činily 9,2 miliardy EUR.

T-Systems poskytuje zákazníkům služby v optimalizaci procesů, zlepšení kvality ICT a snížení nákladů na interní ICT systémy. Díky tomu jsou zákazníci flexibilnější a mohou se koncentrovat své podnikání.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.

O skupině Deutsche Telekom

Skupina Deutsche Telekom je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných ICT služeb pro více než 129 miliónů mobilních zákazníků, 36 miliónů zákazníků fixních služeb a více než 17 miliónů zákazníků širokopásmových služeb. Skupina poskytuje produkty a služby pro pevné i mobilní sítě, internetové a IPTV zákazníky. Pro firmy zajišťuje skupina širokou škálu ICT řešení. Deutsche Telekom působí ve více než 50 zemích světa a má 247.000 zaměstnanců. Tržby generované v roce 2011 dosáhly výše 58,7 miliardy eur, z toho více než polovinu firma vydělala mimo Německo.