Allianz pojišťovna má otestované penzijní prodejce

Allianz pojišťovna řádně vyškolila síť svých obchodních partnerů na nové penzijní produkty, které od letošního roku zavedl zákon o doplňkovém penzijním pojištění. Jako jedna z prvních pojišťoven na trhu je tak připravena poskytovat svým zákazníkům bezpečné spoření na penzi ve II. pilíři podle nové penzijní reformy. Školení a testování pro 3200 obchodních partnerů Allianz pojišťovny zajistila společnost Unicorn Systems. (TZ)

Kompletní e-learningový systém pro Allianz pojišťovnu postavila softwarová společnost Unicorn Systems na internetové službě Unicorn Universe. V Unicorn Universe jsou dostupné všechny vzdělávací materiály přes internet, a to v režimu 7×24. Zároveň je v něm vedena evidence 3200 účastníků školení a pravidelný reporting o stavu jejich přípravy. Interaktivní studijní materiály a testovací otázky připravil Unicorn Systems ve spolupráci s vysokou školou Unicorn College.

Součástí interaktivního e-learningového materiálu je také sada přípravných testů, které ověří připravenost prodejců na vlastní certifikační zkoušku. Ta je podle nařízení České národní banky povinná pro všechny penzijní prodejce od června 2013.

„Při přípravě e-learningového systému šitého na míru potřebám našeho klienta jsme využili dlouhodobé zkušenosti s realizací projektů v Allianz pojišťovně, zejména pak vynikající znalost jejího prostředí a specifických požadavků. Systém jsme navrhli tak, aby e-learningové prostředí bylo možné nadále rozvíjet o další vzdělávací aktivity,“ dodal Jiří Mráz, Managing Director Unicorn Systems.

Loňský rok byl pro Allianz penzijní fond rekordním rokem, v němž pokračoval jeho úspěšný růst, který nakonec předčil všechna očekávání. Počet klientů překročil 486 tisíc a meziročně vzrostl o 130 %. Úspěšného nárůstu dosáhl Allianz penzijní fond i ve výši spravovaných prostředků účastníků, jejich celkový objem přesáhl částku 20,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 72 %. Allianz penzijní fond se tak stal v rámci těchto ukazatelů nejúspěšnějším fondem na našem trhu.

O Allianz penzijní společnosti

Allianz penzijní společnost působí jako nástupce Allianz penzijního fondu, který byl nejrychleji rostoucím penzijním fondem v roce 2012. Vedle doplňkového penzijního spoření nabízí také důchodové spoření. Allianz penzijní fond byl založen v roce 1997 a vznikl sloučením Allianz-Hypo penzijního fondu a Živnobanka-penzijního fondu. Stoprocentním vlastníkem Allianz penzijní společnosti je Allianz pojišťovna, která je součástí pojišťovacího koncernu Allianz SE. Allianz patří mezi největší světové pojišťovny.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.