Unicorn Systems technologicky řídí obchod s elektrickou energií na Balkáně

Aukční kancelář SEE CAO, která řídí obchodování s přeshraničními kapacitami elektrické energie ve většině balkánských zemí, rozšířila své působení o řecko-tureckou hranici. Tento krok má přímý vliv na zásobování elektrickou energií pro 86 milionů lidí. Obchodování probíhá pomocí informačního systému Damas, vyvinutého českou společností Unicorn Systems. (TZ) Continue reading „Unicorn Systems technologicky řídí obchod s elektrickou energií na Balkáně“

Novým členem skupiny Unicorn se stává HSI – specialista na geografické informační systémy

Unicorn Systems a.s., renomovaná evropská společnost poskytující největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií, koupila 100% podíl společnosti HSI, spol. s r. o.  HSI patří mezi nejúspěšnější dodavatele geografických informačních systémů a systémů pro správu majetku v České republice a na Slovensku. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast energetiky a telekomunikací. Unicorn Systems touto akvizicí posiluje svoji pozici na trhu řešení pro energetické a telekomunikační společnosti. (TZ) Continue reading „Novým členem skupiny Unicorn se stává HSI – specialista na geografické informační systémy“

Společnost Unicorn Systems vyvinula řídicí systém pro BritNed

Unicorn Systems úspěšně vyvinul a nasadil do provozu systém řízení v reálném čase pro společnost BritNed. Tento systém s provozním názvem BritNed Control Point System (BNCPS) je pro podnikání společnosti klíčový. Jeho účelem je automatizace a optimalizace řízení provozu podmořského vedení mezi Holandskem a Velkou Británií. Úspěšné dokončení tohoto projektu dále prohlubuje partnerství společností BritNed a Unicorn Systems. (TZ) Continue reading „Společnost Unicorn Systems vyvinula řídicí systém pro BritNed“

Společnost Unicorn Systems získala zakázku na implementaci procesní platformy pro Association of Issuing Bodies

Společnost Unicorn Systems získala zakázku na implementaci centrálního registru organizace Association of Issuing Bodies (AIB). Mezinárodní asociace AIB zastupuje jednotlivé národní vydavatele potvrzení o původu elektrické energie a propaguje využití standardizovaného systému založeného na harmonizovaném prostředí, strukturách a postupech za účelem zajištění spolehlivého fungování soustav mezinárodních energetických certifikátů. Tento standardizovaný systém nazývaný EECS® (European Energy Certificate System) umožňuje účinnou a spolehlivou přeshraniční výměnu záruk původu (GO), která dále posiluje a rozšiřuje trh. (TZ) Continue reading „Společnost Unicorn Systems získala zakázku na implementaci procesní platformy pro Association of Issuing Bodies“

Mobilní aplikace pro zdravý životní styl Sportvital realizovaná Unicorn Systems

Sportvital, společnost zabývající se zdravým životním stylem, realizovala prostřednictvím Unicorn Systems unikátní mobilní aplikaci, a to včetně související infrastruktury pro profesionální analýzu, monitoring, složení jídelníčku a vedení stravovacích návyků. Aplikace je určena nejen pro amatérské a výkonnostní sportovce, ale i pro širokou veřejnost, či nutriční poradce. (TZ) Continue reading „Mobilní aplikace pro zdravý životní styl Sportvital realizovaná Unicorn Systems“

Společnost ALD Automotive nasadila nové řešení pro vymáhání pohledávek – Finno Collect od Unicorn Systems

Společnost Unicorn Systems nasadila do provozu nový systém pro řešení vymáhání pohledávek, Finno Collect, ve společnosti ALD Automotive. Společnost ALD je jedním z největších poskytovatelů operativního leasingu pro osobní a užitkové automobily na českém trhu. (TZ) Continue reading „Společnost ALD Automotive nasadila nové řešení pro vymáhání pohledávek – Finno Collect od Unicorn Systems“