Unicorn Systems technologicky řídí obchod s elektrickou energií na Balkáně

Aukční kancelář SEE CAO, která řídí obchodování s přeshraničními kapacitami elektrické energie ve většině balkánských zemí, rozšířila své působení o řecko-tureckou hranici. Tento krok má přímý vliv na zásobování elektrickou energií pro 86 milionů lidí. Obchodování probíhá pomocí informačního systému Damas, vyvinutého českou společností Unicorn Systems. (TZ)

SEE CAO organizuje roční, měsíční a denní aukce, ve kterých obchoduje více než stovka obchodníků s elektrickou energií. Aukce přeshraničních kapacit jsou zavedeným a ověřeným nástrojem pro maximalizaci společenského užitku z omezeného zdroje, jakým (a to zejména v oblasti Balkánu) přeshraniční přenosové kapacity jsou.

Aukční pravidla SEE CAO jsou v souladu s legislativními nařízeními EU o přístupu k sítím a přeshraničním výměnám elektřiny. SEE CAO je tak projevem a důkazem sbližování zemí balkánského regionu s Evropskou unií a jejími legislativními rámci.

Po necelých dvou letech působení na trhu aukční kancelář zajišťuje nákup a prodej kapacit elektrické energie celkem na pěti hranicích: Chorvatska s Bosnou a Hercegovinou, Bosny a Hercegoviny s Černou Horou, Černé Hory s Albánií, Albánie s Řeckem a Řecka s Tureckem. Ještě v letošním roce plánuje rozšíření o další oblasti.

Celý obchodní proces probíhá pomocí informačního systému Damas, vyvinutého českou společností Unicorn Systems. Ta se na dodávky informačních technologií pro oblast obchodování s energií dlouhodobě specializuje a je považována za mezinárodní oborovou autoritu. Unicorn Systems má na starosti i servisní podporu a další rozvoj systému.

„Rádi pracujeme na projektech, které jsou nejen technologickou výzvou, ale mají i silný společenský přesah,“ komentoval Jan Konrád, International Services Director ze společnosti Unicorn Systems.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, výroby, komunikace a médií, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O SEE CAO

Aukční kancelář SEE CAO vznikla v roce 2014. Smyslem její existence a aukcí přenosových kapacit není ekonomický zisk, ale maximalizace společenského užitku z omezeného zdroje, kterým kapacity přeshraničních vedení elektrické energie jsou. Vlastníky SEE CAO jsou národní provozovatelé přenosových soustav, a to ve většině případů ze zemí, které vznikly po rozpadu bývalé Jugoslávie.

Vznik společného podniku s jednotnými pravidly a rovným přístupem je v této politicky složité oblasti mimořádným jevem, úspěchem a známkou opětovného sbližování jednotlivých národů a států.

Z procesně-technického pohledu organizuje SEE CAO tzv. explicitní aukce přenosových kapacit na přeshraničních vedeních elektřiny velmi vysokého napětí. Výpočty volných kapacit jsou založeny na NTC metodě.