Společnost Unicorn Systems získala zakázku na implementaci procesní platformy pro Association of Issuing Bodies

Společnost Unicorn Systems získala zakázku na implementaci centrálního registru organizace Association of Issuing Bodies (AIB). Mezinárodní asociace AIB zastupuje jednotlivé národní vydavatele potvrzení o původu elektrické energie a propaguje využití standardizovaného systému založeného na harmonizovaném prostředí, strukturách a postupech za účelem zajištění spolehlivého fungování soustav mezinárodních energetických certifikátů. Tento standardizovaný systém nazývaný EECS® (European Energy Certificate System) umožňuje účinnou a spolehlivou přeshraniční výměnu záruk původu (GO), která dále posiluje a rozšiřuje trh. (TZ)

Společnost AIB provozuje centrální aplikaci (HUB), která zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými národními registry (v České Republice tento registr provozuje společnost OTE a.s.) a má dále usnadnit mezinárodní výměnu energetických certifikátů. Objem vyměňovaných informací prudce stoupá a současný systém již není dostačující. Společnost Unicorn Systems stávající aplikaci od základu přetvoří a zajistí, aby si zachovala svou funkci a význam i v budoucnosti.

Unicorn Systems implementuje aplikaci na své platformě Unicorn Open Energy Platform, která již byla úspěšně využita i pro jiná integrační ICT řešení v rámci evropské energetiky. Hostování, provoz a údržba nového řešení budou umožněny na platformě Unicorn Energy Cloud.

Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems, k tomu poznamenal: „Z tohoto nového projektu mám velkou radost, protože se opět jedná o projekt, který přispívá k budování efektivního a transparentního evropského trhu s energiemi.“

Phil Moody, generální tajemník sdružení AIB, dodává: „Přináší další vylepšení pro naše členy i jednotlivé u nich registrované subjekty a zajistí zákazníkům garantované informace o původu jejich energie.“

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O AIB

Organizace AIB sdružuje správce evropských certifikačních systémů a hraje významnou úlohu při prosazování mezinárodních programů energetické certifikace v celé Evropě, zejména programů týkajících se záruk původu v souladu se směrnicemi 2009/28/ES a 2012/28/ES. AIB připravuje, využívá a propaguje standardizovaný systém EECS (European Energy Certificate System), zajišťující spolehlivé fungování mezinárodních certifikačních programů. Tyto programy pro zprostředkování a usnadnění mezinárodní výměny certifikátů splňují náročná kritéria objektivity, nediskriminace, transparentnosti a nákladové efektivity. Pro další usnadnění mezinárodní výměny energetických certifikátů využívá AIB aplikaci HUB zabezpečující telekomunikaci mezi registry. Sdružení AIB provozuje také centrum znalostí, jehož prostřednictvím nabízí informace a doporučení energetickým certifikačním autoritám z celé Evropy.

http://www.aib-net.org/