Společnost Unicorn Systems vyvinula řídicí systém pro BritNed

Unicorn Systems úspěšně vyvinul a nasadil do provozu systém řízení v reálném čase pro společnost BritNed. Tento systém s provozním názvem BritNed Control Point System (BNCPS) je pro podnikání společnosti klíčový. Jeho účelem je automatizace a optimalizace řízení provozu podmořského vedení mezi Holandskem a Velkou Británií. Úspěšné dokončení tohoto projektu dále prohlubuje partnerství společností BritNed a Unicorn Systems. (TZ)

Nový řídicí systém BNCPS zajišťuje v reálném čase generování povelů přímo definujících úroveň a směr toků na podmořském HVDC vedení mezi Velkou Británií a Nizozemím. Vstupní hodnoty v podobě obchodních toků jsou průběžně přijímány z aukčního systému Kingdom, který na platformě Damas rovněž dodal Unicorn Systems. Hlavní přidanou hodnotou BNCPS je průběžná optimalizace toků a minimalizace odchylek při provozu podmořského vedení. BNCPS prostřednictvím svých automatizovaných rozhraní i možností přímého uživatelského zásahu rovněž přispívá k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie.

Řídicí systém BNCPS byl implementován na bázi Unicorn Open Platform, která slouží jako spolehlivá základna pro budování rozsáhlých IT systémů. Tato komplexní platforma nabízí kombinaci stabilních a osvědčených open-source komponent (např. správa uživatelů, zabezpečení dat, grafická prezentace dat, generování reportů, SMS a e-mailové notifikace, apod.) s řadou konfigurovatelných funkčních modulů. Platforma tak umožňuje implementaci širokého spektra funkcí přizpůsobených specifickým potřebám klienta.

V rámci realizace projektu Unicorn Systems nedodal jen samotný řídicí systém, ale provedl i dodávku a instalaci veškeré související infrastruktury přímo v rozvodnách, včetně koordinace spolupracujících partnerů a subdodavatelů. Kombinace všech výše uvedených aspektů zajišťuje maximální spolehlivost provozu a vysokou dostupnost systému v režimu 24/7/365.

„Jsem hrdý na to, že společnost Unicorn Systems úspěšně spustila nový řídicí systém pro BritNed.
Jsem přesvědčen, že BritNed Control Point System dále vylepší provozní parametry HVDC podmořského vedení společnosti BritNed a zároveň obohatí portfolio vysoce specializovaných systémů pro energetiku naší firmy“, prohlásil Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems .

„Navzdory komplexnosti a rozsáhlosti celého procesu budování řídicího systému pro HVDC vedení provozovaného v režimu 24/7/365, dokázaly společnosti BritNed a Unicorn Systems završit projekt úspěšným spuštěním systému. BritNed Control Point System umožní zvýšit efektivitu provozu podmořského vedení BritNed. Partnerství s Unicorn Systems nám přinese i vyšší flexibilitu při dalším rozšiřování a aktualizaci systému podle našich budoucích potřeb,“ uvedl Steve Coomber, obchodní ředitel společnosti BritNed .

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O společnosti BritNed

BritNed je vlastníkem a provozovatelem stejnosměrného vedení vysokého napětí, které spojuje britský Isle of Grain s nizozemským Maasvlakte. Zajišťujeme bezkonkurenční účinnost, spolehlivost a bezpečnost, které jsou životně důležité pro energetické potřeby Velké Británie i severozápadní Evropy.

BritNed je mezinárodní organizace kombinující inovativní technické a obchodní znalosti. Zaměstnanci BritNed jsou vysoce kvalifikovaní a motivovaní lidé, hrdí na „svou“ společnost. Pracují jako jeden tým se společnou vizí a mohou se spolehnout na odborné zázemí poskytované firmami TenneT a National Grid.