Svobodní varují před návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) na základě usnesení vlády ČR připravil a rozeslal do meziresortního a odborného připomínkového řízení návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který doplnil důvodovou zprávou. (TZ)

Tento návrh zákona považujeme za pokus státu zregulovat i jednu z posledních oblastí společenského života, která zůstává bez státních regulací a svým bouřlivým rozvojem a neuvěřitelnou úspěšností dokazuje možnost významného pokroku v situaci, kdy pravidla určuje jednotlivci tvořený spontánní řád, který není deformovaný státní regulací.

Návrh zákona má ambice regulovat nejen „státní“ kybernetický prostor, ale zasahuje do svobody soukromých subjektů a dává výkonným složkám státu bianko šek do soukromé sféry zasahovat. Současný systém, kdy jednotliví provozovatelé sítí a služeb v internetu spolupracují na základě dobrovolných dohod, je efektivní a státní regulace efektivitu jen zhorší.

Neopravujme, co funguje. Každý nechť si hledí bezpečnosti svých sítí.

Radim Smetka a Karel Zvára
místopředsedové strany