130. výročí narození Franze Kafky: Doodle ve stylu Proměny Franze Kafky

Přesně před 130 lety se v Praze narodil Franz Kafka, jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století. Tuto významnou osobnost si připomíná i český Google, který při této příležitosti na hlavní stránce uveřejňuje speciální Doodle, graficky upravené logo Google. (TZ)

Franz Kafka se narodil na Starém městě do rodiny židovského velkoobchodníka. Jeho dílo je v kontextu české literární tvorby zcela výjimečné, ale ocenění se mu dostalo až po jeho smrti, a to i za hranicemi České republiky. Dnes slavíme 130. výročí narození Kafky, které si Google připomíná na téměř padesáti doménách vyhledávače po celém světě.

Franz Kafka vystudoval práva a po studiích pracoval dlouhá léta v pojišťovně, a to i přesto, že za svou skutečnou práci považoval spíše literární činnost. Ještě během studií se seznámil se spisovatelem a překladatelem Maxem Brodem, díky němuž se značná část dalšího Kafkova díla dostala na veřejnost. Kafka totiž ve své závěti jasně žádal o zničení veškerých neveřejných spisů, deníků, poznámek a dopisů. Max Brod ale nakonec jeho poslední vůli nerespektoval a dílo Franze Kafky vydal.

Mezi další význačné přátele, kteří hráli důležitou roli v Kafkově životě, patřila i novinářka, spisovatelka a překladatelka Milena Jesenská. Právě ona se jako první chopila výzvy přeložit Kafkovo dílo do češtiny. Jejich vztah a přátelství, které fungovalo až do autorovy smrti, stálo zejména na jejich dopisování.

Mezi nejslavnější Kafkova díla patří zejména romány Proces, Nezvěstný, Zámek a jeho povídky. Mezi ty nejznámější patří také Proměna s hlavní postavou Řehoře Samsy (jež se proměnil v hmyz), která se stala námětem dnešního Doodle.

Kromě charakteristického grafického zpracování nabídne vyhledávač po kliknutí na Kafkův Doodle ty nejdůležitější informace o samotném spisovateli. Technologie tak zábavnou
a nenásilnou formou upozorňuje veřejnost na významné osobnosti českých dějin. Iniciativa je součastí celoročního programu “Google pro vzdělávání v Česku” a spadá do oblasti využívání nových technologií v rámci učení.

Janka Zichová, PR manažerka českého Googlu říká: „Každý rok se snažíme najít výjimečné osobnosti z oblasti kultury, historie, umění a dalších sfér a speciálním Doodlem oslavit jejich významná výročí. Pokud je nějaký Čech, kterého dobře znají i naši kolegové v zahraničí, je to právě Franz Kafka.

Info o Google Doodle

Google Doodle je graficky upravené logo Google z domovské stránky vyhledávače, které vzniká u příležitosti různých svátků nebo událostí, a to již od roku 1999. Místo klasicky napsaného „Google“ je tedy logo doplněno zajímavými obrázky či pozadím. Tento hezký zvyk začali spíše náhodou v roce 1999 sami zakladatelé Google Larry Page a Sergey Brin, ale pravidelně se o tvorbu Doodle začal starat až v roce 2000 jeden z techniků v Google Denis Hwang, který má tuto zodpovědnost dodnes.

Další informace o Doodlech naleznete na stránce: http://www.google.com/doodles/about