Průzkum VMware: třetina českých firem zvažuje využívání veřejných cloudů

Praha, 8. července 2013 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, dnes oznámila, že 33 procent firem působících v České republice zvažuje možnost hostování svého IT nebo jeho části mimo vlastní společnost ve formě veřejného cloudu. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který proběhl v rámci květnové konference VMware Forum 2013. Respondenti dále deklarovali, že 37 procent českých firem již cloud computing při svém podnikání používá. Loni to přitom bylo na základě výsledků průzkumu uspořádaného na konferenci VMware Forum 2012 pouze 26 procent firem. (TZ)

„Díky tomu, že cloud computing posouvá podnikání kupředu a zároveň umožňuje významné úspory nákladů, tak vidíme, že stále více firem správu a řízení svých computingových zdrojů svěřuje důvěryhodným partnerům,“ říká Michal Stachník, regionální ředitel VMware pro Českou a Slovenskou republiku. „Cloud přináší jednoznačné a měřitelné benefity jak IT oddělením díky efektivnější správě a vyšší flexibilitě ICT zdrojů, tak i celé firmě v podobě úspory nákladů. Povzbudivé je, že české firmy vidí, jakou významnou roli v tom hraje virtualizace.“

Jednou z oblastí průzkumu byl přístup firem k novým trendům v oblasti datových center a end user computingu. Zajímavé je, že 32 procent firem v České republice plánuje v tomto či příštím roce zásadní změny svého datového centra spočívající například ve virtualizaci aplikací, automatizace cloudu nebo zavedení softwarově definovaného datového centra.

Studie dále nastínila priority jednotlivých společností, kdy více než polovina z nich vidí jako nejdůležitější správu a automatizaci IT infrastruktury (58 procent) následovanou snahou o úspory nákladů (51 procent). Tato dvě témata dominovala prioritám firemního IT i loni. Dalšími důležitými tématy jsou pro firmy virtualizace koncových uživatelských stanic (37 procent), zajištění obnovy v případě havárie (35 procent) nebo business continuity (22 procent).

Výsledky vyplývají z průzkumu provedeného v květnu tohoto roku na konferenci VMware Forum konané v Praze. Své odpovědi zde poskytlo 117 zástupců privátních firem a institucí veřejné správy všech velikostí. 34 procent všech respondentů z řad správců, manažerů a ředitelů IT reprezentovalo organizace s celosvětovým počtem zaměstnanců vyšším než 1000 osob, 31 procent firmy se 100 až 500 zaměstnanci a 12 procent společnosti s počtem pracovníků mezi 500 a 1000.

VMware je registrovanou ochrannou známkou společnosti VMware, Inc. v USA a dalších jurisdikcích.