HP doporučuje zákazníkům přehodnotit bezpečnostní strategie

PRAHA, 19. září 2013 — HP představilo nové produkty a služby, které organizacím umožňují narušovat aktivity útočníků, spravovat rizika, rozšířit možnosti zabezpečení svých sítí a lépe se chránit proti rostoucímu riziku ohrožení. (TZ)

Kybernetická kriminalita neustále stoupá. Za uplynulých dvanáct měsíců nahlásilo krádež dat 92 % společností z žebříčku Forbes Global 2000.(1) Za tímto vysokým číslem stojí zejména prohlubování spolupráce útočníků a vytváření důmyslnějších sítí, jejichž prostřednictvím dochází ke sdílení informací, a pokročilých nástrojů pro krádeže dat. Provedené studie odhadují, že roční hodnota globálního kyberkriminálního černého trhu dosahuje výše 104 miliardy dolarů.(2)

Vyvíjející se zákonné a legislativní požadavky dále navyšují zatížení podniků v oblasti bezpečnosti, přičemž odhadovaná průměrná cena jejich nedodržování činí u nadnárodních organizací 13,7 milionu dolarů.(2) Bezpečnostní rizika zvyšuje také trend využívání vlastních zařízení (bring your own device, BYOD), kdy mohou IT oddělení snadno ztratit kontrolu nad koncovými zařízeními a kyberútočníkům se nabízí mnohem vyšší počet kontrolních bodů, které mohou napadnout.

 

Nové produkty a služby HP umožňují podnikům zaujímat při řešení bezpečnostní problematiky jednotný přístup k zabezpečení informací a řešit správu rizik i plnění legislativních požadavků. Tyto nové produkty díky využití výsledků špičkového výzkumu HP v oblasti bezpečnosti a znalostí předních bezpečnostních odborníků pomáhají organizacím narušit spolupráci útočníků, optimalizovat svůj postoj ke správě rizik a rozšířit spektrum činností zajišťujících zvyšování bezpečnosti.

„Organizace se dnes nedostávají do konfrontace pouze s útoky jednotlivců, ale bojují s rozsáhlou, dobře organizovanou a bohatě financovanou sítí útočníků,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel českého zastoupení HP. „Chtějí-li být při odvracení útoků úspěšné, potřebují spolehlivého partnera, který jim dokáže poskytnout spolehlivé zabezpečení využívající komplexní a aktuální informace o hrozbách, díky nimž mohou aktivitám útočníků zabránit. To dokáže spolehlivě zajistit pouze HP.“

„Organizace ve skutečnosti daleko přesahují zdi svého sídla – jejich součástmi jsou rozsáhlé ekosystémy dodavatelů a zařízení, která se mohou dostat kamkoliv, nemluvě o webu, který je dostupný doslova celosvětově,“ řekl Radovan Dršata, regionální ředitel HP Software pro Českou republiku a Slovensko. „HP pomáhá zákazníkům minimalizovat rizika, řešit složité otázky ochrany toku informací – interně i externě – a umožňuje jim soustředit se na inovace, které je posunují v tržním prostředí kupředu.“

Překazit aktivity útočníka pomohou bezpečnostní řešení nové generace

Přístup HP k zabezpečení přerušuje životní cyklus útoku prevencí a detekcí hrozeb v reálném čase – od aplikační vrstvy po hardwarové i softwarové rozhraní.

Nové a vylepšené produkty HP nabízejí odvrácení hrozeb v reálném čase a technologii automatického léčení v kombinaci s crowdsourcovanými (davovými) zdroji bezpečnostního zpravodajství:

  • HP Threat Central – první komunitní platforma pro získávání bezpečnostních informací, umožňující v rámci boje proti aktivním kybernetickým hrozbám zajistit automatizovanou spolupráci mezi organizacemi v reálném čase.

  • HP TippingPoint Next-Generation Firewall (NGFW) – řeší rizika vznikající využíváním cloudových a mobilních technologií a BYOD zařízení prostřednictvím snadno použitelného, spolehlivého, vysoce výkonného a efektivního zabezpečení, zajišťujícího podrobný přehled o jednotlivých aplikacích a jejich řízení.

  • HP ArcSight a HP Fortify nabízejí bezpečnostní technologie orientované na ochranu dat, včetně nástrojů HP ArcSight Application View, HP ArcSight Management Center, HP ArcSight Risk Insight a HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) v6.5c , které umožňují bezpečnostním týmům pracovat efektivněji díky akceleraci detekce hrozeb na aplikační úrovni v reálném čase.

  • HP SureStart, první a jediná samoléčebná technologie na trhu, která automaticky obnoví BIOS (Basic Input/Output System) počítače do původního bezpečného stavu v případě útoku nebo jeho porušení. Tento technologický průlom je součástí počítačů HP EliteBook a tvoří součást firmwarového ekosystému HP BIOSphere, který automatizuje ochranu dat a zároveň zajišťuje robustní konfigurovatelnost i spravovatelnost podnikových počítačů HP.

Správa rizik prostřednictvím bezpečnostních služeb

S rostoucí intenzitou organizovaných aktivit kyberútočníků se interní bezpečnostní týmy potýkají se schopností reagovat na rychlost a závažnost hrozeb.

Služba HP Managed Security Services (MSS) poskytuje interním bezpečnostním týmům organizací odborné znalosti a pokročilé bezpečnostní informace pro urychlení identifikace hrozeb, reakce a nápravy. Se službou HP MSS jsou neoprávněná vniknutí detekována do 11,8 min. a 92 % závažných případů je vyřešeno do dvou hodin od jejich zjištění.(3) Odborníci na bezpečnost HP MSS pracují také se znalostmi globálního i regionálního vývoje legislativy, předpisů a norem, umožňujícími zlepšení celkového postoje organizace ke správě rizik.

Nové nástroje služby HP MSS a divize HP Enterprise Services pomáhají zlepšovat postoj firem ke správě rizik, spravovat plnění legislativních požadavků a minimalizovat provozní rizika:

  • Řešení HP Supplier Security Compliance Solution chrání tok podnikových informací v sítích dodavatelů. V případě úniku dat umožňuje organizacím získat kontrolu nad jejich daty a minimalizovat ztráty finančních prostředků, obchodních tajemství a důvěry zákazníků.

  • Řešení HP Continuous Monitoring for Public Sector pomáhá vládním organizacím identifikovat a hlásit slabá místa v IT zabezpečení v reálném čase, přináší bezpečnostně-situační povědomí a zajišťuje lepší ochranu citlivých informací ve veřejnoprávním sektoru.

  • Služby HP Distributed Denial of Services (DDoS) Protection Services nabízejí špičkové nástroje zabezpečení, HP MSS a nonstop monitorování událostí zkušenými bezpečnostními analytiky. Pomáhají organizacím rozpoznat DDoS techniky, útoky na webové aplikace a přijmout okamžitá opatření. Díky tomu mohou organizace snížit potenciální ztráty z důvodu odstávek a zlepšit produktivitu práce zaměstnanců.

Prohloubení odborných znalostí zvýší možnosti zabezpečení sítí

Přestože na kybernetické zabezpečení vynakládají stále větší částky, jsou IT ředitelé (chief information officer, CIO) a ředitelé pro zabezpečení IT (chief information security officer, CISO) stále nuceni potýkat se s výběrem, udržováním a vzděláváním bezpečnostních IT techniků. HP Enterprise Security nabízí v součtu 657 milionů hodin odborných zkušeností a provedených expertíz, které zvyšují IT schopnosti zákazníků a doplňují jejich stávající zdroje.

Nové služby HP Security Risk and Controls Advisory Services for Mobility umožní organizacím pochopit, identifikovat a implementovat efektivní bezpečnostní strategii pro správu BOYD zařízení v rámci podniku.

O společnosti HP

HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

  1. Průzkum Ponemon Institute, „Enterprise Security Benchmark Survey“, listopad 2012.

  2. Průzkum Ponemon Institute, „Mega Trends in Cyber Security Expert Opinion Study“, květen 2013.

  3. Interní průzkum HP, „Average time from intrusion through HP acknowledgement“, provedený během června 2013. Objem bezpečnostních incidentů, globální aktivity hrozeb a množství sledovaných datových protokolů se v jiných obdobích může lišit.
Tagged