GFI Software: přes 95 % uživatelů vystavuje podniková data rizikům při dojíždění do práce přes veřejné Wi-Fi

PRAHA – 26. září 2013 – Společnost GFI Software, přední poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky (SMB), zveřejnila výsledky nezávislého průzkumu, který sledoval využívání mobilních zařízení koncovými uživateli v práci a při cestách do a z práce. Výsledky ukázaly, že lidé dojíždějící do práce ve velké míře využívají k přístupu k citlivým podnikovým datům bezplatné, nezabezpečené a neznámé Wi-Fi sítě. (TZ)

Průzkum postavený na dotazování více než 1 000 pracovníků z celého světa, kteří používají tablet nebo chytrý telefon a cestují veřejnou dopravou (vlakem, autobusem, metrem apod.), realizovala společnost Opinion Matters pro GFI Software. Průzkum potvrdil, že tito pracovníci během svých každodenních cest do zaměstnání nejenže používají svá mobilní zařízení a připojují se k internetu prostřednictvím datových služeb, ale také významně zvyšují rizika z pohledu bezpečnosti dat svých zaměstnavatelů.

Celých 95,6 % respondentů sdělilo, že využívají otevřené, veřejné Wi-Fi připojení alespoň jednou týdně pro takové aktivity, jako je přijímání e-mailů, kontrola a úprava dokumentů a připojování k podnikovým serverům. Více než třetina respondentů (34,2 %) odpověděla, že se připojují během svých cest alespoň 20x týdně. Tyto aktivity avšak vystavují podniková data a hesla rizikům typu sledování paketů či jiných forem monitorování provozu.

„Zjištění potvrzují neúprosný a znepokojující trend mezi lidmi – a tím je využívání osobních zařízení k pracovním účelům během dojíždění do práce prostřednictvím vysoce rizikových internetových připojení, která mohou být snadno sledována jinými uživateli či provozovateli přístupového bodu,“ řekl Walter Scott, výkonný ředitel GFI Software. „Mobilní přístup k internetu je dnes vnímán jako běžná norma, ale s ním také přichází uvolněnější postoj uživatelů k zabezpečení dat, dodržování norem a podnikové bezpečnostní politice. Společnosti potřebují řešit problematiku správy mobilních zařízení a zajistit, aby nezabezpečená prostředí negenerovala zranitelnosti, které by mohly být zneužity ke kriminálním aktivitám – jak kybernetickým tak konvenčním.“

Klíčová zjištění

  • 83 % respondentů používá své mobilní zařízení při cestování veřejnou dopravou.

  • 61 % respondentů přiznává, že využijí jakoukoliv Wi-Fi zdarma, kterou najdou.

  • 95,6 % oslovených uživatelů využívá veřejné Wi-Fi sítě alespoň jednou týdně k vyřizování pracovních záležitostí

  • Téměř 60 % lidí se obává odcizení svého mobilního přístroje v případě, že jej využívají na veřejných místech typu vlakových nádraží, autobusových zastávek nebo během chůze domů.

  • Pouze 27 % lidí dojíždějících má obavy z toho, že by jim mohla být odcizena data při využívání veřejných Wi-Fi sítí, ale ani tyto obavy je neodradí od využívání takovýchto služeb.

  • Téměř 60 % respondentů je frustrováno, pokud není v dosahu žádná bezplatná Wi-Fi síť, což ilustruje fakt, jak důležitou součást každodenního života představují veřejné Wi-Fi služby.

  • 97,3 % zaměstnanců využívá své osobní mobilní zařízení i pro práci.

  • Téměř 20 % mobilních přístrojů není vůbec chráněno, ani heslem nebo PIN kódem, přičemž takovéto zabezpečení požaduje pouze jedna čtvrtina (24,7 %) podniků v rámci své bezpečnostní politiky.

S tím, jak jsou mobilní zařízení stále více využívána v každodenním pracovním životě, přinášejí také více bezpečnostních rizik. Jsou terčem hackerů, přičemž jsou zranitelnější než osobní počítače, protože mnoho uživatelů si nezabezpečuje své chytré telefony antivirovým softwarem a dokonce ani heslem. Podle některých statistik jen méně než jedna třetina mobilních uživatelů má nainstalované antivirové řešení na svém zařízení v porovnání s 91 % na osobních počítačích. Faktem je, že většina uživatelů nevnímá svůj mobilní telefon jako hrozbu.

Od dojíždění k BYOD

Studie rovněž zaznamenala, že vyšší míra využívání chytrých telefonů a tabletů při dojíždění do práce tlačí podniky k tomu, aby rychleji přijaly bezpečnostní politiku pro využívání vlastních zařízení v zaměstnání (BYOD), kde často chybí infrastruktura pro jejich správu. Využívání osobních mobilních zařízení na pracovišti je velmi rozšířené – činí tak 86,9 % respondentů. Více než polovina (54,6 %) používá svůj chytrý telefon v zaměstnání pro pracovní účely alespoň 30 minut týdně a více než čtvrtina (26,3 %) jej používá více než hodinu týdně. Na druhou stranu 51 % uživatelů využívá připojení do podnikové sítě také pro osobní účely alespoň 30 minut týdně a 23,1 % více než hodinu týdně.

„BYOD je trend, který jen tak nezmizí. Historie využívání osobních mobilních zařízení je od doby, kdy si manažeři kupovali první PDA asistenty a očekávali podporu ze strany IT oddělení, dlouhá více než 20 let. Avšak prudký rozvoj trendu BYOD podporovaný výkonnými a přitom dostupnými chytrými telefony a tablety nutí podniky na tento trend reagovat. Pro firmy všech velikostí se nyní oblast správy mobilních zařízení (Mobile Device Management) stává klíčem k udržení bezpečnosti a integrity dat, jak v rámci podnikové sítě, tak mimo ni,“ dodal Walter Scott.

Téměř polovina (44,6 %) respondentů rovněž přiznala, že často využívají svá mobilní zařízení v koupelně či na toaletě, což je možné vysvětlení pro tak velké množství mobilních telefonů poškozených či utopených po pádu do umyvadla či WC. Výsledky rovněž ukázaly, že muži i ženy využívají mobilní telefony prakticky stejným způsobem, ať již doma, v práci, ve veřejné dopravě či fitcentrech. Pouze v ložnici ženy využívají své mobilní telefony o něco více než muži.

O GFI Česká republika a Slovensko

GFI je na českém a slovenském trhu zastoupena pobočkou GFI Česká republika a Slovensko se sídlem v Hradci Králové, jež dodává produkty a řešení GFI prostřednictvím rozsáhlé sítě svých autorizovaných prodejců. Vedle nabídky on-premise řešení koncovým zákazníkům dodává také infrastrukturu poskytovatelům řízených služeb umožňující zvýšit jejich obrat a koncovým zákazníkům využívat výhod cloudových řešení. GFI Česká republika a Slovensko poskytuje také servisní služby a služby technické podpory. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.cz.

O GFI

GFI Software je předním softwarovým vývojářem. Malým a středním podnikům nabízí jednotný zdroj řešení pro oblast webové a emailové bezpečnosti, archivace, zálohování a faxování, síťového a bezpečnostního softwaru i hostovaných technologií. Produkty GFI jsou dostupné formou softwaru, v rámci cloud architektury (model SaaS) nebo jako hybridní řešení nabízející to nejlepší z obou těchto modelů. Díky technologiím s řadou ocenění, vstřícné cenové politice a silnému zaměření na požadavky SMB sektoru uspokojuje GFI potřeby produktivity a kontinuity vyžadované podniky po celém světě. Společnost má pobočky v USA, Velké Británii (Londýn a Dundee), Rakousku, České republice, Austrálii, Filipínách, na Maltě a dalších částech světa, které se starají o stovky tisíc instalací. Obchodní model společnosti GFI je postaven na nepřímém prodeji přes partnerský kanál čítající celosvětově tisíce partnerů. Společnost je také Microsoft Gold Certified Partnerem. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.com.