Česko staví ponornou laboratoř – s podobnými parametry má jen NASA

Vědecko-populární pořad Českého rozhlasu Dvojky Meteor a server Startovac.cz od soboty 28. září podporují projekt vzniku ponorné laboratoře. Zařízení, které má se srovnatelnými parametry pouze americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, NASA. (TZ)

Na výsledek aktivity českých nadšenců z projektu Hydronaut, proto čekají zástupci Evropské kosmické agentury (ESA), České kosmické kanceláře a dalších partnerů, kteří v podvodní základně chtějí zkoumat lidské chování ve stresových situacích a dlouhodobém odloučení od civilizace. Projekt Hydronaut DeepLab vychází z principu potápěčského zvonu, který umožní až několikaměsíční pobyt ve středních hloubkách 30-40 m pod hladinou. Díky projektu bude možné provádět v Česku výzkumy hned v několika vědeckých a technologických oborech (medicíny, psychologie, biologie nebo botaniky, až po vývoj technologií a materiálů. Na výzkumech se podílí Fakulta tělesné výchovy a sportu, Botanický ústav AV nebo Ústav leteckého zdravotnictví. V tuto chvíli má tým postaven třicetitunový základ ponorky a zbývá ji osadit technologiemi. Požadovaná částka na dokončení projektu je 300 000 Kč.

Druhým projektem, který se dočká podpory, je výzkum Sexuálního imprintingu, který zkoumá, proč si lidé vybírají partnery podobné jejich rodičům? Dosavadní výzkumy ukazují, že dospělí jedinci si vybírají partnery podobné svým rodičům, avšak důležitou roli hraje vztah s daným rodičem během dětství. Otázkou však zůstává, zda a kdy k tomuto vtištění dochází. Cílem předkládaného projektu je tedy zjistit, kdy dochází k vtištění charakteristik blízkých příbuzných u žen. V této studii budeme pracovat pouze se ženami
z toho důvodu, že se zaměříme na jedince, kteří během dětství vyrůstali s více různými rodiči opačného pohlaví, což (vzhledem k tomu, že většina dětí po rozvodu zůstává
s matkou) by u mužů bylo výrazně složitější. Požadovaná částka je 50 000 Kč.

Oba projekty se ucházejí o finanční prostředky na svůj rozvoj moderním způsobem tzv. crowdfinancování (davové financování). Ve světě je tento způsob velmi oblíbený. Drobní přispěvatelé – podporovatelé – podporují vznik kreativních věcí, a to především umělecky zaměřených. Financují se takto zatím nerealizované knížky, filmy, počítačové hry, divadelní hry, komiksy atd. Ve světě se takto již podařilo realizovat statisíce projektů a tato metoda rychle získává příznivce i v Česku.

„Věda zatím zůstávala trochu stranou. Meteor vždy hledal nové cesty jak vědě v České republice pomoci, a proto jsme se rozhodli takové financování davem sami zkusit,“ říká autor Meteoru Marek Janáč a hned dodává: „Rádi bychom zjistili, zda se u nás najde dostatečný počet lidí, kteří jsou ochotni vědě pomoci. Spojili jsme tedy síly s českou crowdfundingovou platformou startovac.cz a s dvěma odvážnými autory, kteří naši výzvu přijali.“

Cílem je popularizace jednotlivých vědeckých projektů i vědy samotné. Specifikum crowdfinancování kreativních projektů je to, že dárce/podporovatel může získat za svůj příspěvek zajímavou odměnu. „Lidé mají tedy možnost projekty podpořit nejenom z čistě altruistických důvodů, ale mohou pro sebe získat celou řadu atraktivních a jinak nedosažitelných odměn včetně osobní účasti na projektech a zápisu do dějin české vědy. Pokud podle Vás bude pojmenován např. palubní počítač, tak si troufáme tvrdit, že s tím „zápisem“ skutečně nepřeháníme,“ dodává Martin Brykner ze serveru Startovac.cz

Meteor je vědecko-populární pořad Českého rozhlasu Dvojky. Specializuje se na netradiční popularizaci české i světové vědy. Jeho mikrofony asistovaly mnoha významným objevům. Podporuje činnost českých vědců. S jeho pomocí se během čtyř měsíců roku 2013 podařilo zapojit veřejnost do vědeckého projektu mapování dialektů Strnada obecného a více než zdvojnásobit dosavadní počet dat. Nyní inicioval crowdfundingový projekt, kterým zjišťuje ochotu veřejnosti participovat přímo na podpoře vědeckých projektů.

Startovac.cz je český crowdfundingový portál, který byl spuštěn v dubnu 2013. Do této chvíle bylo pomocí portálu realizováno téměř dvacet úspěšných projektů, převážně debutujících autorů. Nejúspěšnější dosavadní kampaní je projekt mladého týmu Indian TV, kteří vybrali více jak pětinásobek požadované částky a splnili svůj cíl na 552%. Startovac.cz jako jediná platforma v Česku vrací podporovatelům 100% částky v případě, že je projekt neúspěšný.

Více informací o obou projektech naleznete na meteor.rozhlas.cz a startovac.cz