ČTÚ zaregistroval všech 5 přihlášek do aukce kmitočtů

Praha, 14. října 2013 – Český telekomunikační úřad prověřil žádosti o účast ve výběrovém řízení (aukci) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Na základě výsledku tohoto hodnocení konstatuje, že všechny žádosti vyhovují stanoveným podmínkám účasti v aukci podle kapitoly 6.1 Vyhlášení výběrového řízení. (TZ)

V rámci hodnocení kvalifikačních předpokladů posuzovala výběrová komise, zdali uchazeči splňují:

  • základní podmínky účasti (vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, uchazeč není v likvidaci a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek);

  • odborné a technické podmínky účasti (oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích);

  • ekonomické a finanční podmínky účasti (složení finanční záruky).

Návazně bude ČTÚ jednotlivým uchazečům, jmenovitě společnostem Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Revolution Mobile a.s. a SAZKA Telecommunications a.s. doručovat potvrzení o zápisu do aukce.

V příštím týdnu účastníci absolvují školení, včetně provedení 2 cvičných aukcí a jejich vyhodnocení. Zahájení ostré fáze elektronické aukce kmitočtů je plánováno na 11. listopadu 2013. K vydání rozhodnutí o udělení přídělu získaných rádiových kmitočtů by mělo dojít začátkem roku 2014 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.