Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 44. týdnu 2013

Praha, 1. listopadu 2013 – Český telekomunikační úřad provedl v srpnu a v září 2013 následnou kontrolu smluvních podmínek všech tří mobilních operátorů. Ta navázala na analýzu návrhů smluv a smluvních podmínek z 2. pololetí loňského roku. Rada ČTÚ se seznámila se závěry kontroly, která konstatuje, že i přes mírná zlepšení přetrvávají ve smluvních ujednáních nedostatky. (TZ)

ČTÚ je od srpna 2013 zákonem zmocněn k aplikaci nových sankčních ustanovení v případech, kdy operátor ve svých smlouvách a smluvních podmínkách neuvádí všechny náležitosti, které zákon požaduje. Na základě závěrů kontroly proto ČTÚ zahájí správní řízení pro porušení ust. § 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Rada ČTÚ dále přijala informaci, že současně probíhá i kontrola smluvních podmínek u alternativních a virtuálních operátorů.

Rada ČTÚ dále odsouhlasila vydání opatření obecné povahy k části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013-6 (pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz). Opatření nově upravuje podmínky využívání kmitočtů především s ohledem na záměr Úřadu zahájit výběrové řízení na kmitočty pro digitální rozhlas ve I. čtvrtletí 2014. Schválené opatření upravuje podmínky pro to, aby ČTÚ mohl efektivně výběrové řízení provést.

Rada ČTÚ se také seznámila s návrhem nové podoby měsíční monitorovací zprávy. V této formě zpráva vyjde už za měsíc říjen.