Vojenská nemocnice Olomouc zvýšila ve spolupráci s IBM zabezpečení a dostupnost kritických dat

Praha a Olomouc, 5. listopadu 2013 – Nejstarší nemocnice svého druhu v Česku zavedla nová datová pole IBM Storwize V7000. Ta slouží jako centrální úložiště pro veškerá nemocniční a provozní data. Nemocnice může nyní velmi rychle přejít na provoz záložní servrovny a zvýšila dostupnost aplikací pro koncové uživatele. (TZ)

IBM realizovala projekt ve spolupráci se svým Premium obchodním partnerem – společností Autocont. Nová disková pole se vzájemně zrcadlí a v datové architektuře nemocnice pak nad nimi pracuje ještě virtualizované prostředí. Kromě toho partneři dodali nemocnici novou páskovou knihovnu pro bezpečné zálohování a archivaci dat spolu s příslušným softwarem – Tivoli Storage Manager.

Vojenská nemocnice Olomouc potřebovala nahradit tři starší disková pole bez servisní podpory novými technologiemi. Důležité přitom bylo, aby data byla uložena duplicitně na dvou diskových polích. Takové rozdělení umožňuje v případě havárie serverů převést všechny funkce na záložní lokalitu.

IBM Storwize V7000 z rodiny IBM PureFlex Systems konsoliduje pracovní zátěž do jednoho úložného systému. Systém je dobře škálovatelný, zjednodušuje správu a snižuje náklady na provoz. Vojenská nemocnice v Olomouci má díky řešení IBM veškerá klíčová data uložena na dvou místech se synchronní replikou. V případě havárie (například elektřiny nebo plynu) jedné ze serveroven, při níž by ji bylo nutné odstavit, může nemocnice velmi rychle přejít na provoz té záložní. Díky rychlému subsystému ukládání se zároveň zvyšuje dostupnost aplikací pro koncové uživatele. „Nové technologie IBM nám umožnily zvýšit zabezpečení kritických dat. Zároveň se významně zvýšila dostupnost aplikací pro zaměstnance naší nemocnice,“ popisuje přínos projektu Zdeněk Letocha, IT manažer Vojenské nemocnice Olomouc.

Implementovaná technologie diskových polí zároveň umožnila zahrnout do virtuálního prostředí nové klíčové systémy, které do té doby potřebovaly samostatnou infrastrukturu. Zvýšila se tak bezpečnost a snížily provozní náklady. Systém pro zálohování umožnuje z jediného řídícího centra velmi jednoduše zálohovat a archivovat data a dokáže jednoduše a rychle obnovit data i v případě totální destrukce datacentra.