Nový software Safetica Insight přináší vhled a pochopení vlastní firmy

Praha, 6. listopadu 2013  – Safetica Technologies, česká technologická společnost působící na trhu softwarové ochrany proti únikům dat a hrozbám způsobeným lidským faktorem, dnes představila nový produkt Safetica Insight. Jedná se software, který doplňuje stávající portfolio a pomáhá firmám zabezpečit jejich data před únikem. (TZ)

„Společnosti si uvědomují nutnost ochrany svých informací, ale neví, jak začít nebo se obávají složitého procesu. Pro ně jsme vytvořili nový produkt, který je velmi snadno nasaditelný a díky kterému bude mít vedení firmy přehled o tom, kdo a jak nakládá s citlivými daty. Safetica Insight je tak jednoduchým prvním krokem k bezpečné firmě,“ vysvětluje Jakub Mahdal ředitel společnosti Safetica Technologies.

Safetica Insight poskytuje dokonalý pohled na dění ve firmě, což vede ke snížení nákladů, zamezení plýtvání zdroji a ke zvýšení produktivity zaměstnanců. Díky znalosti vytíženosti a rozsahu činností jednotlivých zaměstnanců je možné efektivně nastavit pracovní procesy. Software umožňuje optimalizaci a úsporu nákladů na tisk, hardware, software a připojení na internet. Management společnosti má k dispozici neustále aktuální přehled o skutečném stavu ve firmě, což umožnuje například i spravedlivé odměňování zaměstnanců.

Safetica Insight je bezpečnostní nástroj, který proaktivně vyhledává potenciální nebezpečí a včas před nimi varuje. Je tak možné mít pod kontrolou citlivá firemní data a předcházet jejich únikům. Dodržování nastavených pravidel při práci s nimi se stane každodenní realitou. Jedná se o nástroj, který zamezí zneužívání přístupu k citlivým údajům, což podle průzkumu praktikuje více než 60 % zaměstnanců. Toto nezodpovědné chování pak může mít negativní vliv na chod celé společnosti.

„Safetica Insight poskytuje informace podstatné pro vhled, porozumění a pochopení vlastní firmy. Upozorňuje na možná bezpečnostní rizika, kterým firmy čelí. Málokterá společnost si uvědomuje, že hrozby, jakými jsou například uniky firemních dat nebo chyby způsobené zaměstnanci, se mohou stát právě jim a mohou mít negativní vliv na jejich podnikání,“ komentoval Jakub Mahdal.

Přehledy o aktuální situaci je možné jednoduše jedním kliknutím získat ve formě interaktivních grafů v reálném čase. Safetica Insight nabízí možnost automatického posílání reportů a upozornění. Výstupy je možné nastavit tak, aby se vedení společnosti zobrazovali pouze ty informace, které potřebuje. Každý tak má přehledně potřebné údaje bez nutnosti dalšího dohledávání. „Jasné a přehledné grafy usnadňují každodenní práci. Zodpovědný pracovník má ihned k dispozici potřebné informace, které nemusí nikde dohledávat. Unikátní reportovací systém staví Safetica Insight nad konkurenci a věřím, že jej ocení i uživatelé,“ dodal Jakub Mahdal.

Safetica Insight je určena pro společnosti od 20 uživatelů, nasazení je časově nenáročné a zatížení firemní sítě a koncových stanic je minimalizováno, takže nedochází k žádným zaznamenatelným zpomalením. Software běží na pozadí všech klientských stanic a údaje formou textu posílá v předem nastavených intervalech po síti do centrální databáze. Pro případ přerušení spojení s databází se data ukládají do počítače, do databáze jsou pak nahrána po opětovném navázání spojení. Proto je možné tento software použít i pro přenosné počítače.

Dostupnost: Sotware Safetica Insight je možné od 1. listopadu 2013 pořídit v partnerské síti nebo přímo u společnosti Safetica Technologies. Licencován je každý počítač, konzole pro zobrazení výsledků a změnu nastavení je k dispozici zdarma. Je možné zvolit mezi pravidelnou roční platbou i jednorázovým pořízení softwaru s následným aktualizačním poplatkem, cena licence na jeden rok bez množstevních slev začíná na 1500 Kč.

O společnosti Safetica Technologies

Safetica Technologies se specializuje na softwarovou ochranu proti selhání lidského faktoru – zlým úmyslům i škodám z nedbalosti. Vlajkovou lodí společnosti je bezpečnostní software Safetica, první software na světě pro komplexní ochranu společností před lidskými chybami. Safetica chrání před následky úniků citlivých informací a ztrátami spojenými s neefektivně vynaloženými personálními náklady.

Mezi partnery Safetica Technologies se řadí distributoři globálních antivirových výrobců a zkušení systémoví integrátoři. Produkty společnosti a jejich podpora jsou dostupné ve více než 50 zemích světa na 5 kontinentech.

Pro více informací navštivte internetovou stránku: www.safetica.cz