Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Praha, 5. prosince 2013 – Český telekomunikační úřad provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu průzkum existence infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. Výsledky průzkumu dnes zveřejnil na svém webu spolu s výzvou k zasílání připomínek. (TZ)

Na základě výsledků průzkumu označil ČTÚ jednotlivé územní jednotky bílou, šedou či černou barvou podle procentuálního pokrytí domácností disponibilními účastnickými přípojkami. Bílá místa značí oblasti, ve kterých nepůsobí ani jeden subjekt, jenž pokrývá alespoň 50 % domácností přípojkami umožňujícími vysokorychlostní přístup na internet a nepředpokládá se změna tohoto stavu v nejbližších třech letech. Šedá místa jsou oblasti s alespoň 50 % pokrytím domácností odpovídajícími přípojkami jednoho provozovatele. Černá místa jsou potom oblasti, kde existuje minimálně 50 % pokrytí domácností odpovídajícími přípojkami dvou a více subjektů, případně je zřejmé, že v příštích třech letech bude tohoto stavu dosaženo.

Rozsáhlý průzkum probíhal od července do září 2013. Na jeho základě bylo bílou barvou označeno celkem 18 445 sídelních jednotek, což představuje 82,24 % z celkového počtu jednotek. Šedou barvou bylo označeno 3 352 jednotek, tedy 14,95 % z celkového počtu a zbývajících 630 jednotek bylo označeno černou barvou, což činí 2,81 % z celkového počtu. „ČTÚ chce nyní poskytnout možnost všem dotčeným subjektům – operátorům, obcím, uživatelům – ověřit zveřejněná data, doplnit je, případně se k průzkumu dále vyjádřit. Proto zahajuje veřejnou konzultaci, která potrvá až do 24. ledna 2014,“ říká předseda rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Finální informace o míře penetrace infrastruktury umožní správné nastavení podmínek připravovaného programu podpory na další budování infrastruktury. Díky uvedenému barevnému rozdělení bude možné místa pro případné poskytnutí podpory snadno identifikovat. Zamýšlená podpora přitom bude směřovat pouze do bílých, případně šedých míst. „V této chvíli apelujeme na všechny subjekty, které mají informace o příslušné infrastruktuře a nezapojily se do průzkumu, aby úřadu informace poskytly tak, aby výsledná data co nejvíce reflektovala reálný stav v České republice,“ dodává Jaromír Novák.

Výsledky průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu jsou k dispozici zde.