Elektroodpadu Češi letos odevzdají stejně jako loni, do tří let se musí zlepšit o téměř 15 %

Množství elektroodpadu odevzdaného k recyklaci bude letos řádově na stejné úrovni jako loni. Shodují se na tom odborníci na sběr a recyklaci elektroodpadu. Na úrovni kolem 50 tisíc tun tak bude sběr stagnovat již třetím rokem. Růst hmotnosti sebraného elektroodpadu brzdí jeho nelegální výkupy i vyhazování přístrojů do komunálního odpadu. (TZ)

Počátkem roku 2016 by přitom podle nových požadavků evropské směrnice mělo být sesbíráno 45 % průměrné roční hmotnosti elektrozařízení dodaných na trh za předchozí 3 roky.  V současnosti sbíráme jen přibližně třetinu.

Česká republika aktuálně plní předepsané kvóty sběru a zpracování elektroodpadu. Výrazný růst jeho hmotnosti, který bylo možné pozorovat v letech 2006 až 2009, se však v posledních letech zastavil. A to i přes to, že odevzdat starý spotřebič k recyklaci je pro občany stále jednodušší, sběrných míst totiž každým rokem přibývá.

„Za poslední 3 roky stále držíme standardní nárůst počtu spolupracujících společností o 12 až 15 %. Počet jejich poboček, kde je možné elektroodpad odevzdat, se přitom zvyšuje ještě výrazněji. Ačkoliv množství zpětně odebraných přístrojů mírně roste, celková hmotnost se spíše snižuje,“ sdělil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu. „Výjimkou je projekt svozu elektroodpadu přímo z domácností nazvaný Buď líný, který získává na oblibě a v jehož rámci se lidé zbavují hlavně velkých domácích spotřebičů,“ doplnil Kubernát.

Stagnující hmotnost lze však podle odborníků částečně připisovat i technologickému pokroku při výrobě elektrozařízení. „Důvodem nižší sebrané váhy elektroodpadu je nepochybně mimo jiné i fakt, že lidé postupně začínají odevzdávat stále mladší modely spotřebičů. V nich jsou již často kovy nahrazeny za lehčí plasty. Zároveň v posledních letech došlo k miniaturizaci,“ vysvětlil Aleš Šrámek, zástupce Asociace recyklátorů elektrického odpadu.

Závažnější brzdou růstu množství sebraného elektroodpadu je nelegální výkup elektrospotřebičů či jejich částí v nepovolených provozovnách i ve sběrnách a výkupnách kovů. Tím se spotřebiče dostávají mimo státem předpokládaný tok elektroodpadu. Česká inspekce životního prostředí letos ve správním řízení řešila desítky případů výkupu spotřebičů ve sběrnách i jednotlivé případy nelegálních výkupů.

„Některé elektroodpady jsou vzhledem ke své ekonomické hodnotě nelegálně rozebírány mimo schválená zařízení pro zpracování. Stávají se tak kořistí zejména obchodníků se železnými a barevnými kovy. Při tomto rozebírání vznikají často černé skládky, dochází k vypalování kabelů a úniku rizikových látek ohrožujících životní prostředí a zejména zdraví lidí,“ upozornila Simona Cigánková, mluvčí České inspekce životního prostředí.

Podle nových požadavků Směrnice o elektroodpadech (WEEE 2) bude muset Česká republika do budoucna výrazně navýšit úroveň sběru. Oproti současnému stavu bude nutné zvýšit hmotnost sebraného elektroodpadu o téměř 15 %. I s ohledem na tyto cíle by mělo být zamezení nekalým praktikám prioritou nové národní odpadové legislativy. Současně s tím je podle odborníků třeba více budovat povědomí o této problematice u občanů a zároveň jim odevzdávání starých spotřebičů co nejvíce usnadnit.

O společnosti REMA Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

O asociaci AREOč

Asociace recyklátorů elektronického odpadu sdružuje české firmy recyklující a odstraňující elektronický odpad. Asociace byla založena v roce 2001 a jejím cílem je podílet se na přípravě legislativy OEEZ, spolupracovat s kolektivními systémy za účelem efektivního sběru, svozu a zpracování OEEZ a poskytovat odborný konzultační servis.

O České inspekci životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ostatní složky se k ní připojily následně v průběhu let 1991–1992. ČIŽP je samostatnou organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR.