Tři čtvrtiny lidí s přístupem na internet v Česku si zatím nikdy nepořídily žádnou knihu v elektronické verzi

Elektronickou knihu už v Česku někdy četli 4 lidé z 10. Téměř tři čtvrtiny internetové populace si ji ale ještě nikdy samy nepořídily. Jak se u nás e-knihám daří, kde je lidé čtou a zda dokážou konkurovat klasickým tištěným knihám, zjišťoval výzkum realizovaný společností MEDIARESEARCH ve spolupráci s Českým národním panelem. Zúčastnilo se ho 1008 respondentů z internetové populace starších 15 let. (TZ)

Dá se říci, že Česko má i v digitálním věku poměrně hojný počet čtenářů knížek. Alespoň jednou týdně čte knihy polovina populace, která je aktivní na internetu – a tím se míní i knihy elektronické. Ty však ve zdejším prostředí až takový boom nezažívají. Téměř tři čtvrtiny populace si nikdy žádnou
e-knihu nepořídily, přičemž 40 % ani o koupi neuvažuje. Dalších 21 % o koupi některé z elektronických knih přemýšlí a 13 % uvažuje nad jejich stažením z internetu zdarma.

Většina dotázaných přitom má jak elektronické knihy číst – 71 % internetové populace vlastní přístroj, který umožňuje jejich čtení – nejčastěji jde o počítač, notebook či mobilní telefon, v pětině případů o tablet a v 9 % o čtečku.

A na jakém zařízení pak čtenáři e-knih otvírají své oblíbené knihy nejčastěji? Polovina z těch, kteří už někdy četli nějakou e-knihu, je čte na notebooku, necelá třetina na svém mobilním telefonu, 26 % na stolním počítači a stejné procento na speciální čtečce elektronických knih (tedy např. Kindle) a 25 % na tabletu (typu iPad apod.).

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Český národní panel (www.narodnipanel.cz) je společnost poskytující rychlý a kvalitní sběr dat pomocí online dotazování v České republice i na Slovensku (www.narodnypanel.sk).  Jde o projekt předních  výzkumných agentur MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK. Panel disponuje početnou skupinou více než 65.000 respondentů v České republice a 25.000 respondentů na Slovensku.