iTutorial – Interaktivní encyklopedie

Projekt iTutorial vznikl za účelem zpracování interaktivních vzdělávacích materiálů
 zaměřených na středoškolské vzdělávání a organizování odborných seminářů s odborníky z praxe. (TZ)

Jako pilotní projekt zpracováváme obory grafik, fotograf, tiskař a produkční.

Připravujeme další obory: Gastronomie, Jezdectví a chov koní, další obory budou následovat.

Vzdělávací materiály iTutorial využívá již 7 škol v České Republice (cca 750 studentů),viz http://www.itutorial.cz/reference s dalšími školami probíhají jednání.

Na našem webu naleznete ukázky vzdělávacích materiálů, slovník odborných výrazů, inspirativní ukázky z praxe, odborné materiály, přednášky, tutoriály, testy http://www.itutorial.cz/

Materiály budou překládány do cizích jazyků: slovenština, polština, angličtina aj.

Součástí materiálů budou komentované kapitoly v podobě přednášek, které pomohou dát všechny informace do souvislostí. Délka těchto komentářů je přizpůsobena probíranému tématu  (od 45 minut a více).

Důležitou výhodou je jednoduché a snadné užívání
 pro výuku a vzdělávání, možnost aktualizace materiálů a přístup online i offline.

Encyklopedické zpracování je vhodné i pro výběr povolání. Rodiče se svými dětmi mají možnost si při výběru profese projít celou strukturu oborů a vytvořit si ucelenou představu o studiu.

Máme za sebou:

1) Týdenní letní kurz

2) Blok několika odborných přednášek pod vedením odborníků z praxe

3) Prezentace na veletrhu Reklama Polygraf (2012, 2013)

4) Projekt iTutorial postoupil
 ze 122 přihlášených projektů do soutěže Nápad Roku 2013 do top30

5) Prezentace na veletrhu INVENTO 2013 (inovativní projekty a duševní vlastnictví)

6) Pozvání na prezentaci projektu pro Asociaci výtvarných škol a další

Projekt iTutorial – interaktivní encyklopedie

Určeno pro studenty středních škol, samouky a zájemce o připravované obory, např. grafika, fotografie, tisk, produkční, gastronomie, jezdectví a chov koní. Materiály budou aktualizovány a překládány do cizích jazyků (angličtina, polština, slovenština aj.). Připravujeme workshopy zaměřená na práci produkční, polygrafii a nová média.

Více informací na http://www.itutorial.cz

Facebook: https://www.facebook.com/iTutorialvzdelavacimaterialy

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCbdFeJLsCozvmrcA0xekTPA