Ericsson zveřejňuje hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2013

Čtvrté čtvrtletí 2013:

 • Objem tržeb činil 67,0 miliard švédských korun.

 • U srovnatelných obchodních jednotek a po zohlednění vlivu směnného kurzu vzrostl objem tržeb meziročně o 4 %.

 • Příjmy z provozní činnosti zahrnující spol. podniky činily 9,1 (-3,8) miliardy švédských korun, provozní marže činila 13,5 % (-5,7 %).

 • Čisté příjmy činily 6,4 (-6,3) miliardy švédských korun.

 • Zředěný zisk na akcii činil 1,97 (-1,99) švédských korun. Zisk na akcii neodpovídající metodice IFRS činil 2,42 (-1,04) švédských korun.

 • Tok hotovosti z provozní činnosti činil 14,6 (15,7) švédských korun (TZ)

Celý rok 2013:

 • Objem tržeb činil 227,4 miliard švédských korun.

 • U srovnatelných obchodních jednotek a po zohlednění vlivu směnného kurzu vzrostl objem tržeb meziročně o 5 %.

 • Příjmy z provozní činnosti zahrnující spol. podniky činily 17,8 (10,5) miliardy švédských korun, provozní marže činila 7,8 % (4,6 %).

 • Čisté příjmy činily 12,2 (5,9) miliardy švédských korun.

 • Zředěný zisk na akcii činil 3,69 (1,78) švédských korun. Zisk na akcii neodpovídající metodice IFRS činil 5,62 (3,55) švédských korun.

 • Tok hotovosti z provozní činnosti činil 17,4 (22,0) švédských korun

Miliard švédských korun

Čtvrté čtvrt. 2013

Čtvrté čtvrt. 2012

Meziroční změna

Třetíčtvrt. 2013

Mezikvartální změna

Celý rok 2013

Celý rok 2012

Čistý objem tržeb

67.0

66.9

0%

53.0

27%

227.4

227.8

z toho v segmentu Sítě

34.8

35.3

-1%

26.7

30%

117.7

117.3

z toho v segmentu Globální služby

27.2

28.0

-3%

24.0

13%

97.4

97.0

z toho v segmentu Řešení podpory

5.1

3.6

41%

2.4

117%

12.2

13.5

Hrubá marže

37.1%

31.1%

32.0%

33.6%

31.6%

Příjmy z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky

9.1

4.8

90%

4.3

112%

18.0

22.2

Marže z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky

13.5%

7.1%

8,1%

7.9%

9.7%

z toho v segmentu Sítě

17%

8%

10%

10%

6%

z toho v segmentu Globální služby

8%

6%

8%

6%

6%

z toho v segmentu Řešení podpory

37%

8%

-5%

12%

9%

Příjmy z provozní činnosti zahrnující spol. podniky

9.1

-3.8

4.2

115%

17.8

10.5

Marže z provozní činnosti zahrnující spol. podniky

13.5%

-5.7%

8,0%

7.8%

4.6%

Čisté příjmy

6.4

-6.3

3.0

114%

12.2

5.9

Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách

1.97

-1,99

0,90

119%

3.69

1.78

Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách1)

2.42

-1.04

1,31

85%

5.62

3,55

Tok hotovosti z provozní činnosti

14.6

15.7

-7%

1.5

17.4

22.0

Čistá hotovost ke konci sledovaného období

37.8

38.5

-2%

24.7

53%

37.8

38.5

1) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci.

 

KOMENTÁŘ HANSE VESTBERGA, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ERICSSONU

„Objem tržeb Ericssonu u srovnatelných obchodních jednotek, po zohlednění vlivu směnného kurzu, celoročně vzrostl o 5 %. S potěšením vám oznamuji, že jsme úspěšně uzavřeli dohodu o vzájemném poskytování licencí k řešením IPR se Samsungem. Naše odvětví je postaveno na rozsáhlé výrobní základně a silné tradici sdílení technologií prostřednictvím licencí poskytovaných za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (tzv. princip FRAND). Tato dohoda dokládá hodnotu našich investic do výzkumu a vývoje a umožní oběma firmám pokračovat v inovacích a uvádět na trh nové technologie,“ říká Hans Vestberg, President a CEO, Ericsson (NASDAQ:ERIC).

„Náš důraz na ziskovost se začal vyplácet a provozní marže naší skupiny se v roce 2013 postupně zlepšila navzdory značným změnám hodnoty měny – zasloužila se o to zejména zlepšení v segmentech Sítě a Spouštění sítí.

Obchodní mix, s vyšším podílem projektů pokrytí na úkor projektů rozšiřování kapacit, se začal v průběhu minulého roku posouvat směrem k projektům rozšiřování kapacit. V souladu s očekáváním jsme ve sledovaném čtvrtletí pozorovali tlak působící na tržby. Jak již bylo oznámeno dříve, hlavním důvodem tohoto vývoje jsou dva rozsáhlé projekty pokrytí mobilním vysokorychlostním připojením, které v první polovině roku 2013 vyvrcholily v Severní Americe, a dopad omezení činnosti v Japonsku.

Během realizace zmíněných dvou velkých projektů v USA jsme rovněž upevnili naše postavení a kapacity v oblasti specializovaných služeb. Celoročně se divize Globální služby zasloužila o většinu tržeb v uvedeném regionu, v současnosti jsme vůdčí firmou na trhu v oblasti telekomunikačních služeb a mobilní infrastruktury na jednom z nejpokročilejších a nejdynamičtějších trhů s informačními a komunikačními technologiemi.

V Číně pokračují výběrová řízení na sítě LTE – dosud si Ericsson za svého dodavatele zvolili dva významní mobilní operátoři. Ve sledovaném čtvrtletí došlo ke zlepšení tržeb v Číně v důsledku dodávek v rámci pokračujících projektů pokrytí mobilním vysokorychlostním připojením.

Ve čtvrtém čtvrtletí Ericsson pokračoval v růstu na některých hlavních evropských trzích, kde působí. V uplynulých letech jsme prostřednictvím projektů modernizace sítí posílili svou pozici v Evropě. Uvedené projekty byly dokončeny podle plánu a značná část záporné marže vyplývající z těchto projektů je již za námi. Očekáváme, že v telekomunikačním odvětví v Evropě postupně dojde ke zlepšení v důsledku makroekonomického vývoje a nedávno oznámené investice jednoho z významných telekomunikačních operátorů.

V průběhu roku 2013 Ericsson uskutečnil řadu strategických investic za účelem řízení pokračujícího přechodu na nové telekomunikační technologie a transformace firmy, aby bylo možné využít budoucí obchodní příležitosti. Upevnili jsme postavení v hlavním předmětu našeho podnikání a podnikli významné kroky k získání vůdčí pozice v nových vybraných klíčových oblastech. Jedná se mimo jiné o konsolidaci prodeje modemů a odkup firmy Mediaroom zabývající se internetovým televizním vysíláním od Microsoftu. Postupně navýšíme zdroje a kapitál pro uvedené oblasti i prostředky pro IP a cloudová řešení a systémy provozní (OSS) a obchodní (BSS) podpory.

Základy telekomunikačního odvětví zůstávají dlouhodobě atraktivní a díky našim pokračujícím strategickým projektům si Ericsson udržuje dobrou pozici, aby svým zákazníkům i nadále pomáhal na transformujícím se trhu informačních a komunikačních technologií.

Pilně jsme pracovali na zlepšení provozního kapitálu – zakončili jsme rok se značným objemem toku hotovosti ve výši 17,4 (22,0) miliard švédských korun, konverze hotovosti za celý rok dosáhla 79 %, čímž jsme překročili náš cíl 70 %; Ericsson tak dosáhl solidní bilance umožňující mu pokračovat v realizaci firemní strategie. Představenstvo navrhuje pro rok 2013 dividendu ve výši 3,00 (2,75) švédských korun, což představuje nárůst o 9 %,“ uzavírá Hans Vestberg.

Poznámky pro redaktory:

Celá zpráva v anglickém jazyce ZDE:

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress