Olympijské týmy na Facebooku během ZOH v Soči

Výkonnostní agentura Performics u příležitosti konání  ZOH v Soči prostřednictvím vlastního nástroje Socialtools sledovala aktivitu vybraných olympijských týmů na Facebooku. Ve své analýze se zaměřila na facebookové stránky týmů Česka, Slovenska, Kanady, Spojených států a Ruska. Nejvíce fanoušků za sledované období od 8. do 23. února měly stránky USA, a to více než 2,5 milionu.  Český tým měl ke konci her více než 214 000 fanoušků. (TZ)

Facebookové stránky jednotlivých sledovaných týmů byly během ZOH různě frekventované, a to jak z hlediska počtu fanoušků, tak co do počtu příspěvků. Během samotných her nejvíce přibylo příznivců stránek kanadského olympijského týmu (téměř 119 000), druhý největší nárůst zaznamenal český olympijský tým (více než 83 000), třetí pak tým USA (více než 37 000). Naopak nejmenší nárůst byl monitorován u stránek ruského olympijského týmu a Slovenska (7300, resp. více než 2500).

Nárůst počtu fanoušků od 8. do 23. února 2014Celkový počet fanoušků

Z  monitorovaných stránek měl na konci ZOH největší počet facebookových fanoušků tým USA (více než 2 500 000), následovaný týmem kanadským (více než 422 000) a českým (více než 214 000). Nejméně fanoušků měl tým Ruska (přes 45 000) a Slovenska (necelých 15 000).

„Prostřednictvím našeho patentovaného nástroje Socialtools jsme monitorovali stránky pěti olympijských týmů. Ze získaných dat můžeme konstatovat, že český tým a jeho stránky byly z hlediska počtu příspěvků a fanoušků s přihlédnutím k velkosti naší země těmi nejúspěšnějšími z námi sledovaných, tedy stránek USA, Kanady, Ruska, Slovenska a Česka,“ říká Olga Szélesová, Social Media Manager z agentury Performics, a dodává: „Vůbec nejúspěšnější co do počtu likes byl status informující o narozeninách Jaromíra Jágra, který označilo ,To se mi líbí‘ více než 67 000 fanoušků.“

Počet fanouškovských likes, komentářů a sdílení

Pozn.: Čísla znázorňují součty všech aktivit (fanouškovských likes, komentářů a sdílení).

Nejaktivnější byli fanoušci týmu USA

Ve sledovaném období bylo nejvíce aktivních fanoušků (dali like, komentář nebo sdíleli) na facebookových stránkách týmů USA (více než 456 000), Kanady (325 000) a Česka (téměř 259 000).

Co je Socialtools a jak funguje?

Socialtools je patentovaná softwarová aplikace agentury Performics, která sleduje výkonnost a efektivitu vybraných stránek na Facebooku. Socialtools sleduje jak základní metriky, jako je počet fanoušků, likes („líbí se mi“), komentářů či sociodemografický profil, tak metriky mapující aktivitu fanoušků a administrátorů FB stránek. Konkrétně tedy to, jak jsou aktivní na stránkách, o čem píší, jak často píší, co sdílejí, apod. To vše ukazuje pro každou značku zvlášť nebo jako konkurenční srovnání mezi různými brandy.

O agentuře Performics

Agentura Performics je největší výkonnostní agentura na světě. V České republice působí Performics od června 2012 a zajišťuje servis v oblasti performance marketingu – SEM (reklama ve vyhledávačích), SEO optimalizace, OneSearch (propojení SEO a SEM), výkonnostní marketing v display reklamě, na sociálních sítích, v mobilních telefonech a tabletech. Performics u nás pracuje pro klienty pod skupinou VivaKi, kterou v ČR reprezentují mediální agentury ZenithOptimedia a Starcom MediaVest Group.