Česká správa sociálního zabezpečení implementuje Oracle Database

Nová databázová platforma svými vlastnostmi naplňuje požadavky na stabilní a moderní databázové prostředí a odpovídá tak požadavkům dlouhodobé koncepce rozvoje ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) je největší a v rámci státní správy České republiky zcela výjimečnou finančně správní institucí, která obstarává agendu zhruba 8,5 milionu klientů. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.  (TZ)

POTŘEBA ZÁKAZNÍKA

V rámci dlouhodobé koncepce centralizace a přechodu na model servisně orientované architektury bylo třeba zvolit stabilní databázovou platformu jako standard pro aplikace základního informačního systému, které jsou u ČSSZ dlouhodobě provozovány. Toto rozhodnutí
se týkalo i aplikace – systému pro důchodovou statistiku (DSTAT), jehož dodavatelem
je společnost Komix. Systém DSTAT slouží k analýzám vyplácených důchodů, tvorbě podkladů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a pro vládu. Nejznámějším výstupem systému DSTAT je Důchodová ročenka, kterou ČSSZ každoročně vydává a publikuje na svém webu.

Při rozhodování o výběru centrálního datového úložiště splňovala nejlépe zadané parametry databáze společnosti Oracle, která svými vlastnostmi naplňuje požadavky na stabilní a moderní databázové prostředí a  odpovídá tak potřebám dlouhodobé koncepce rozvoje.

Jelikož byl původní systém dodán před rokem 2000, bylo rozhodnuto o inovaci systému (migraci dat do nového datového úložiště) a zároveň o aktualizaci funkcí a uživatelského rozhraní. V rámci projektu došlo k výraznému zjednodušení architektury, dále náhradě proprietární datové pumpy standardním ETL nástrojem CloverETL a podstatným úpravám funkčnosti.

VÝZVY:

  • Postupně migrovat aplikace, které byly technologicky nebo architektonicky mimo standardy zavedené novou koncepcí, do prostředí, které standardům vyhovuje. To se týká jak aplikací, které byly decentralizovány, tak aplikací, které byly provozovány nad technologiemi, které nejsou součástí nového standardu.

  • Dospět k výstavbě velkého datového úložiště v takové podobě,
    která s využitím nové architektury vytvoří bezpečné a snadno dostupné prostředí pro všechna klíčová data.

ŘEŠENÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKA:

  • Základem datového uložiště je databázový systém Oracle Database, celosvětově nejpopulárnější databáze s neustálým vylepšováním služeb pro uživatele a efektivní správou pomocí Enterprise Manager Cloud Control. Společnost tak má nepřetržitý přístup k datům pro aplikační uživatele s unikátní architekturou, která chrání data při poruše/výpadku celého datového centra, individuálního diskového pole nebo individuálního hardwarového serveru.

  • Bylo umožněno zpracovávat ohromná množství dat a současně rychle
    (s krátkou odezvou) poskytovat velkému množství uživatelů (až tisícům) informace.

  • Díky pokročilé a automatizované diagnostice umožňuje řádově rychleji identifikovat problémy a v řadě případů jim úplně předejít.

  • Oracle Database má mezinárodní certifikaci dle Common Criteria level 4 (EAL4) jako systém pro „multi-level security“ (MLS) využívaným u policie, ve veřejné správě a armádě.

PROČ ORACLE:

„Oracle Database nám svou jednoduchostí řešení výrazně snižuje náklady v porovnání s předchozím systémem, pro data označené jako „důvěrné“ a „tajné“ již nemusíme budovat samostatné HW servery se samostatnými databázemi a se samostatnými sítěmi,“ řekl Ing. Milan Shrbený, vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií ČSSZ.

PARTNER:

KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se zejména na dodávky informačních systémů nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování a provoz. www.komix.cz