Pro archivaci objemných dat není podstatný jen hardware a software. Klíčové je vyhodnocení jejich důležitosti

Běžný uživatel počítače vytvoří a uloží každoročně v průměru několik gigabajtů dat. U domácích uživatelů mají na tomto objemu největší podíl fotografie a video, v případě firem jde o veškeré pracovní dokumenty. Jen celoroční e-mailová komunikace často tvoří datovou zátěž v řádu gigabajtů. Všechna tato data je nutné nejen ukládat, ale určitou část z nich i zálohovat a archivovat. Jak se s velkým objemem dat vypořádat?    (TZ)

Podle studie společnosti IDC (International Data Corporation) vzroste do roku 2020 celosvětově objem dat na padesátinásobek v porovnání s rokem 2011. Využívání a ukládání takto velkých objemů informací nesouvisí pouze se samotným úložným prostorem, ale i s rozhodováním, která data zálohovat, která archivovat a také jak zajistit přístup k datům kdykoli a odkudkoli.

Více než polovina dat nebude nikdy využita

Klíčem k řešení otázky uchování velkých objemů dat je míra jejich využitelnosti. Podstatná část uložených dat, ať už se jedná o data osobní či pracovní, nebude nikdy potřeba. Pro nastavení efektivního zálohování a archivace je proto klíčová otázka vyhodnocování, co je nutné zachovat a co může být z datového úložiště po využití odstraněno. Veškerá data je proto nejprve nutné rozdělit na dvě skupiny: data s určitou emocionální nebo materiální hodnotou a ta bez ní.

Míra zabezpečení (z pohledu rizika ztráty nebo odcizení) by měla být přímo úměrná této hodnotě. Běžný uživatel dnes často spravuje rodinný archiv fotografií pouze v digitální podobě, jeho ztráta je přitom penězi nevyčíslitelná. Firmy spravují data, jejichž hodnota je naopak často velmi přesně vyčíslitelná. Robustní řešení pro zajištění digitálních dat proto hraje stále větší roli.

„Ideální řešení pro správu, zálohování a archivaci dat nezahrnuje jen hardwarovou a softwarovou část, ale také nastavení politik pro jednoznačné vyhodnocení důležitosti dat. S tím souvisí i zajištění přístupu k datům v budoucnu kdykoli a odkudkoli,“ objasňuje Robert Ondrášek, Head of Technology Unit Infrastructure, ze společnosti Servodata. „V neposlední řadě souvisí s ukládáním a archivací dat i řízení přístupu k těmto datům a jejich zabezpečení,“ dodává.

Dokonalejší využití díky inteligentním technologiím

Cloudová úložiště se stala standardem nejen díky možnosti přistupovat k datům prakticky odkudkoli, kde je dostupné připojení k síti, ale také pro možnost udržovat zrcadlené kopie dat v geograficky vzdálených úložištích. Tím je zajištěno uchování dat i v případě fyzického zničení datového centra.

„Kromě cloudových úložišť je nyní poptávka zejména po řešeních zahrnující deduplikaci a verzování. Díky deduplikaci je možné vyloučit několikanásobné ukládání stejných dat, například při pravidelné záloze velkých objemů. Verzování sice naopak objem ukládaných dat zvyšuje, nabízí ale možnost vracet se kdykoli ke starším verzím stejných dokumentů.

Abychom naplnili nároky našich zákazníků z kritických provozů, využíváme řešení předních světových výrobců, u kterých doporučujeme dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníků deduplikaci přímo u zdroje nebo na cílovém úložišti“ dodává Robert Ondrášek ze společnosti Servodata.

Samotné technické zajištění uchování dat však není to jediné. Stále větší priorita je přikládána zajištění přístupových práv. Ideální systém nabídne rychlý přístup ke všem potřebným datům všem uživatelům, zároveň ale zajistí, aby byla citlivá data přístupná pouze v rámci nastavených práv. Při návrhu a implementaci robustního řešení je pak vedle bezpečného uchování dat kritická i otázka zajištění bezpečnosti proti zcizení citlivých informací.

Servodata Group

Servodata Group se dlouhodobě specializují na návrh a realizaci komplexních řešení podnikové informační infrastruktury a souvisejících služeb.

Rozsáhlá nabídka – od distribuce technologií a licenčního managementu přes implementační projekty, služby podpory a školení až po návrh a realizaci komplexních řešení – je založena na technologických platformách předních dodavatelů jako jsou Microsoft, RedHat, EMC, HP, Dell, Citrix a na mnoha dalších standardních i open source technologiích.

S téměř miliardovým obratem ročně patří Servodata dlouhodobě mezi nejvýznamnější ICT společnosti na českém i slovenském trhu. Do skupiny Servodata Group patří mimo Servodata a.s. a Servodata Bratislava s.r.o. také společnosti DoxoLogic, s.r.o., DataScipt, s.r.o., a S-COMP Centre CZ, s.r.o.

Skupina drží certifikace Systému řízení jakosti ISO 9001:2000, Systému řízení bezpečnosti informací ISO 27001:2005, Systém řízení jakosti projektů ISO 10006 a Systém managementu IT služeb ISO/IEC 20000-1 i osvědčení „TAJNÉ“, udělené Národním bezpečnostním úřadem.