Petr Lukasík a Pavel Kutálek jmenováni finskými konzuly

Praha, 26. března 2014 – Velvyslankyně Finské republiky Päivi Hiltunen-Toiviová jmenovala dva nové honorární konzuly pro Českou republiku. Honorárním konzulem Finské republiky v Ostravě je nyní Petr Lukasík, v Brně nově zastává stejný úřad Pavel Kutálek. (TZ)

Petr Lukasík, který je generálním ředitelem společnosti Tieto Czech, je nově finským konzulem pro Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a Královehradecký kraj. Zastoupení pro tyto regiony se nachází v ulici 28. října 3346/91 v Ostravě. Petr Lukasík je rovněž členem představenstva Severské obchodní komory v České republice.

Pavel Kutálek působí jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pöyry. Výkon jeho funkce bude spojen s Jihomoravským, Zlínským a Jihočeským krajem a s Vysočinou. Konzulát sídlí v ulici Botanická 834/56 v Brně. Pavel Kutálek v minulosti působil již ve vedení rakouského honorárního konzulátu v České republice.

Předmětem činnosti obou konzulů je snaha o rozvoj a posílení spolupráce českých a finských firem, poskytování a šíření informací o Finsku českým občanům a zároveň navázání spolupráce s finskými sdruženími a pomoc finským občanům u nás.