Unicorn Systems akvizicí CYGNI SOFTWARE rozšiřuje portfolio produktů a služeb pro energetiku

Unicorn Systems a.s., renomovaná evropská společnost poskytující největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií, koupila 100% podíl společnosti CYGNI SOFTWARE, a.s., která se specializuje na dodávku SW řešení pro energetiku v liberalizovaném tržním prostředí. Unicorn Systems touto akvizicí výrazně posiluje svoji pozici na trhu řešení pro energetické společnosti a rozšiřuje své portfolio produktů a služeb o řešení pro obchodování s elektřinou a plynem, predikce spotřeby, predikce výroby z obnovitelných zdrojů, cenotvorbu, optimalizace nákupu, fakturaci spotřeby elektřiny a plynu a další oblasti založené na zpracování časových řad. (TZ)

Unicorn Systems akvizicí CYGNI SOFTWARE rozšířil svůj energetický tým o odborníky s dlouholetou zkušeností v oblasti energetiky a také získal schopnost nabídnout svým zákazníkům řešení Lancelot. Tým CYGNI SOFTWARE byl od 1. dubna 2014 začleněn do struktury Unicorn Systems, odkud bude nadále poskytovat služby stávajícím i novým klientům.

„Unicorn Systems se svým řešením Damas patří mezi nejvýznamnější společnosti poskytující řešení pro energetické společnosti v Evropě“ říká Jiří Mráz, generální ředitel Unicorn Systems. „Společnost CYGNI SOFTWARE se dlouhodobě specializuje na dodávku SW řešení pro energetiku a za dobu svého působení vyvinula výborné řešení Lancelot. Synergie řešení Damas a Lancelot nám umožní poskytovat našim klientům po celé Evropě nová řešení s vyšší přidanou hodnotu a dodávat komplexní řešení za příznivou cenu.“

„Spojením s Unicorn Systems se celému týmu CYGNI SOFTWARE  otevírají nové možnosti, jak uplatnit získané zkušenosti a vytvářet nová řešení založená na produktu Lancelot jak pro naše stávající klienty, tak pro současné a nové zákazníky Unicorn Systems v celé Evropě.“ říká Daniel Pešek, ředitel a předseda představenstva CYGNI SOFTWARE.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O CYGNI SOFTWARE

Společnost CYGNI SOFTWARE se od svého založení v roce 2003 specializuje na dodávku SW řešení pro energetiku v liberalizovaném tržním prostředí. Tato dlouhodobá specializace nám díky opakovaně využitelným znalostem našich analytiků a synergickým efektům při vývoji software umožňuje dodávku kvalitních řešení za příznivou cenu. Řešení založená na systému Lancelot využívá několik desítek obchodníků s elektřinou a plynem pro řízení svých klíčových aktivit.

Další informace naleznete na adrese www.cygni.cz.