Just say no to TTIP – Řekněte ne dohodě TTIP

Když Evropský parlament před dvěma lety odmítl dohodu ACTA, byli jsme plni nadšení a optimismu. Aktuálně projednávaná kontroverzní dohoda mezi EU a USA Transatlantické partnerství pro obchod a investice je ale stejně nebezpečná. (TZ)

Monopolní lobby nikdy neodpočívá, velké společnosti si nenechají ujít příležitost ke zvýšení tržního podílu a zisku například za pomoci nějaké mezinárodní dohody. Státy je pak s vidinou zlepšení hospodářské situace nadšeně schvalují, ale většinou je v tom nějaký háček.

Mezi prostředky, které korporacím pomáhají v dalším růstu na úkor ostatní společnosti, patří například „Ustanovení řešení investičních sporů (zkratka ISDS)“ a „Odstraňování netarifních překážek obchodu“.

V této chvíli mezi státy Evropské unie a Spojenými státy probíhají jednání o TTIP, neboli Transatlantickém obchodním partnerství. TTIP je bilaterální dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, společně se svou sesterskou dohodou TPP ovlivní přibližně 50 % procent světové ekonomiky, 60 % světového HDP a 33 % celosvětového obchodu se zbožím.

Projednávání TTIP bylo zahájeno v červnu 2013, v květnu 2014 stále nejsou k dispozici dostatečné informace o jejím obsahu-a mnohdy je nemají ani úředníci a politici, kteří o něm budou rozhodovat.

Jednou z pochybných součástí smlouvy je úmluva o odstranění netarifních překážek. Za ony „překážky“ jsou považovány ústavní a zákonné normy, pravidla a regulace, které by (při chránění zájmu státu a občanů) mohly omezit rozsah hospodářské soutěže, která je zde definována jako nejvyšší, nezcizitelná základní svoboda. „Je to demontáž demokracie. Korporace by mohly žalovat státy v tajných arbitrážích, pokud by došlo ke změnám zákonů ve prospěch občanů, které by snížily zisky korporacím. Moc však musí zůstat v rukou zákonodárců, kteří jsou zvoleni občany,“ kritizuje připravovanou dohodu Marcel Kolaja, dvojka kandidátky Pirátské strany ve volbách do Evropského parlamentu.

Nátlaku čelí například princip předběžné opatrnosti, který je v souladu s evropskou legislativou uplatňován při schvalování nových geneticky modifikovaných organismů(GMO).

„Za těchto okolností není možné se schvalovacím procesem TTIP souhlasit. S přihlédnutím ke globálnímu významu obchodní dohody takového rozsahu jsou tajení informací a absence oficiální veřejné diskuze velice pochybným přístupem, který by neměl být tolerován,“ říká Jana Jiříková, garant programového bodu Internet.

Negativní dopady TTIP, kterých se obáváme:

  • Posílí privilegia copyrightových monopolů.
  • TTIP bude iniciovat růst a obtížnější kontrolu intelektuálních monopolů, po schválení smlouvy bude k takovéto změně zákonů nutný souhlas signatářů dohody.
  • Odstraňování netarifních překážek obchodu bude vést k eliminaci či snížení ochrany spotřebitelů a životního prostředí a vytváření nových prospěšných regulací bude obtížnější.
  • Prosazování hesla „obchod nade vše“ může vést k omezení i zákazu používání svobodného software ve veřejné správě.
  • „Ustanovení (o) řešení investičních sporů“ (ISDS) může být záminkou pro větší vliv velkých společností na tvorbu legislativy.
  • Je částečně utajovaná, tedy nevíme, co dalšího od ní čekat.