Digitalizace rozhlasu přinese nové služby, stále však není připravena

Praha, 13. května 2014 – Rozhlas je poslední analogovou platformou. Na rozdíl od analogového televizního vysílání, které skončilo v roce 2011, nemá žádný jasný plán pro svůj přechod k úplné digitalizaci. Rozhlasový reklamní trh přitom již několik let klesá a potřebuje impuls k proměně. Budoucností digitálního terestrického rozhlasového vysílání (DAB) se dnes v Žižkovské věži v Praze zabývala konference Innovation Day – Rozhlas v 21. století. (TZ)

Aktualizovaná mapa s nejnovějším vývojem situace na cestách přímo na displeji v autě namísto zoufalého ladění rozhlasových stanic s dopravním zpravodajstvím? I takovou službu umí nabídnout digitální rozhlasové vysílání. Například v sousedním Německu již běžně funguje. DAB vysílání umožňuje stejně jako digitální televizní vysílání přenos mnoha doplňkových informací, propojení s internetem, využití elektronického programového průvodce nebo radiotext. Především ale přinese posluchačům násobně více rozhlasových kanálů s kvalitním, čistým zvukem a signálem, který se neztrácí.

„Je nesporné, že DAB je budoucností rozhlasového vysílání a zřejmě vůbec největší inovací rozhlasového vysílání za celou dobu jeho existence. Česká republika na něj zatím není zcela připravena,“ uvedl na konferenci Michal Čupa, generální ředitel Českých Radiokomunikací. „Je nutné nejprve přijmout změny příslušných zákonů, které umožní liberalizaci rozhlasového trhu, dostupnost digitálních přijímačů pro domácnosti nebo v autech. Důležité bude umět nabídnout obsah, který nových možností využije,“ doplnil Čupa a dále dodal: „České Radiokomunikace jsou připraveny spolupracovat na zavádění DAB, a to jak s Českým rozhlasem, který má zásadní roli v procesu rozvoje digitálního rozhlasového vysílání, tak i s významnými komerčními provozovateli, jako jsou například skupiny Lagardère nebo Londa.“

„Český rozhlas se cítí  být přirozeným lídrem digitalizace rozhlasového vysílání v České republice. Spolu s kompetentními orgány veřejné správy se bude snažit o to, aby celý proces digitalizace proběhl co nejrychleji, ale zároveň i efektivně,“ doplnil Michal Koliandr, náměstek generálního ředitele pro správu a provoz Českého rozhlasu.

Podle Marcela Procházky, ředitele pro regulace a strategii Českých Radiokomunikací, je digitalizace rozhlasu finančně a organizačně náročný proces, k jehož přípravě je nutná spolupráce provozovatelů rozhlasového vysílání, operátorů sítí, výrobců a prodejců rozhlasových přijímačů, výrobců automobilů, regulátora a ministerstva kultury. „Posluchači, kteří si v budoucnu pořídí digitální přijímač, získají přístup ke zcela novému obsahu a moderním službám. Například tři plánované rozhlasové multiplexy zajistí vysílání až 60 stanic. Posluchači se navíc nemusí obávat omezení stávajícího analogového vysílání, které bude v provozu paralelně vedle digitálního minimálně do roku 2025. Výhody rozhlasu v podobě bezplatného příjmu budou samozřejmě zachovány,“ upřesnil Procházka.

Česká vláda stanovila jako orientační termín přechodu na DAB rok 2025. Do té doby má většina soukromých stanic licenci na vysílání v FM pásmu. Obě formy rozhlasového vysílání, digitální a analogová, mohou existovat paralelně, a pokud bude dostatečná připravenost vysílatelů, zájem posluchačů a dostupnost přístrojů, mohou čistě digitální stanice vznikat i mnohem dříve.

České Radiokomunikace a.s. (ČRa) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. ČRa disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.