Canon se setká se svými zákazníky na akci „Canon for Business 2014“

POING, 20. květen 2014 – Společnost Canon Europe, přední poskytovatel v oblasti zobrazovacích řešení, se setká s více než 2 600 svými zákazníky v průběhu dvoutýdenní akce nazvané Canon for Business 2014 v prostorách společnosti v německém Poingu. (TZ)

Společnost Canon využila svých prostor o rozloze více než 6 000 m² a připravila pro návštěvníky virtuální cestu rozdělenou do čtyř částí: informace, inspirace, realizace a podpora. Každou z těchto částí tvoří několik zón, které, jakmile se spojí, vytvoří cestu šitou na míru každému zákazníkovi. Zákazníci svoji prohlídku začínají v části Informace (Insight), ve kterém jim budou prezentována klíčová zjištění z nejnovějšího tržního průzkumu, nezávisle provedeného pro společnost Canon. Tento průzkum, nazvaný Building your future with print, zdůrazňuje rozdíly v přístupu ze strany poskytovatelů tiskových služeb a jejich odběratelů, příležitosti k růstu ve vícekanálové komunikaci a možnosti budoucího úspěchu poskytovatelů tiskových služeb.

V zóně Inspirace (Inspiration) se zákazníci mohou zúčastnit seminářů zaměřených na řešení konkrétních problémů. Představen bude analytický nástroj společnosti Canon „Business & Innovation Scan“, který nabízí nezávislé posouzení stávajících schopností zákazníků a zvýrazňuje příležitosti pro jejich budoucí růst.

V rámci části Realizace (Delivery) a Podpora (Support), které rovněž tvoří cestu zákazníka, Canon představí kompletní řadu svých řešení pro profesionální tisk včetně zařízení pro velkoformátový tisk, produkční a kontinuální tiskárny i software a konkrétní aplikace. Canon na akci zároveň rozšíří své portfolio inovativních technologií a představí novinky, díky kterým se mohou zákazníci v rámci svého podnikání posunout dál. Mezi nové technologie patří i mimořádně lehká produkční zařízení řady imagePRESS C800 (viz zvláštní tisková zpráva ze dne 20. května nazvaná Canon doplňuje sestavu pro tisk na řezané listy o nová lehká produkční zařízení řady imagePRESS), a dále pak dvě nové tiskárny s nepřetržitým posuvem Océ ImageStream 3500 (viz zvláštní tisková zpráva ze dne 20. května nazvaná Canon uvádí na trh novou tiskárnu Océ ImageStream 3500 a zvyšuje tak laťku v oblasti inkoustového tisku) a Océ VarioStream 4000 (viz zvláštní tisková práva ze dne 20. května nazvaná Canon představuje novou tiskárnu Océ VarioStream 4000 přinášející větší flexibilitu do sektoru CRD a komerčního tisku).

Zákazníkům se dostane virtuální demonstrace projektu Niagara, technologie inkoustového tisku společnosti Canon, která je momentálně ve vývoji a která z hlediska technologie i dosahované produktivity překlene propast mezi tiskárnou imagePRESS, která spadá do nejvyšší kategorie výrobků Canon, a základních modelů kontinuálních tiskáren, a umožní tak společnosti Canon oslovit zákazníky v nových segmentech trhu.

Jeppe Frandsen, Head of Production Printing Canon Europe, poznamenal: „Jsme nadšeni z toho, kolik našich zákazníků můžeme přivítat na akci Canon for Business 2014. Touto akcí plníme slib, který jsme jim dali v březnu loňského roku. V Canon Europe nastala řada změn, ať již jde o náš sortiment v oblasti profesionálních tiskových řešení, která v současnosti nemají na trhu konkurenci, nebo o rozsah našich služeb. Některé věci se však nemění. I nadále přistupujeme se stejnou uvážlivostí k budování dlouhodobého vztahu s našimi zákazníky prostřednictvím kombinace investic, inovací a inspirace. Akce Canon for Business 2014 nám umožňuje zákazníkům ukázat, jak díky našemu širokému portfoliu řešení v oblasti tisku, služeb a podpory s přidanou hodnotou mohou rozšířit své podnikání a dostat se blíž k jejich vlastním zákazníkům.”

Každá ze zón tvořících Canon for Business 2014 byla pojata tak, aby zákazníky inspirovala prostřednictvím kombinace aplikací, poradenství v oblasti technologií a příkladů úspěchů zaznamenaných jinými zákazníky:

 • Informace o trhu – prezentace informací o postojích a očekáváních poskytovatelů tiskových služeb a jejich odběratelů ohledně hodnoty tisku v jejich komunikaci, které byly získány z nezávislého průzkumu zadaného společností Canon

 • Návrhy řešení – ukázka toho, jakým způsobem mohou softwarová řešení společnosti Canon a návrhy pracovních postupů pomoci zákazníkům v jejich podnikání

 • Rozvoj podnikání – prezentace platformy pro rozvoj podnikání společnosti Canon, program „Essential Business Builder Program“ a diskuse s nezávislými odborníky na téma, jakým způsobem může mentorování pomoci čelit výzvám problémům a ambicím v podnikání

 • Zhodnocení podnikání – demonstrace nástroje „Business & Innovation Scan“ společnosti Canon a přínosů, které může mít pro podnikání zákazníků

 • Semináře – exkluzivní obsah se zvýrazněním obchodních příležitostí

 • Marketingová sdělení – zvyšování účinnosti marketingových sdělení prostřednictvím digitálního barevného tisku na požádání a inspirující příběhy úspěchů zaznamenaných zákazníky

 • Média – představení komplexního sortimentu značkových médií Canon

 • Transakční tisk – demonstrace možností zařízení Canon v případě těchto aplikací a první příležitost spatřit zařízení Canon řady imagePRESS C800

 • Velkoformátová zařízení – pro oslovené zákazníky je zjištěn převoz na blízký veletrh FESPA Digital 2014, na kterém budou mít příležitost vyzkoušet si celou řadu velkoformátových řešení společnosti Canon v rámci její expozice (hala B, stánek 310)

 • Řízení komunikace a procesů – ukázka toho, jak Canon prostřednictvím softwaru COSMOS automatizuje důležité obchodní procesy a řídí veškeré komunikační toky s cílem zvýšit výkonnost a efektivitu

 • Vícekanálová komunikace a Direct Mail – demonstrace šíře nabídky společnosti Canon, zachycením snímku počínaje a výstupem konče, se zapojením příslušných aplikací a příběhy úspěchu zaznamenaných zákazníky

 • Komerční tisk – prezentace aplikací jako např. losů a novin pro zákazníky zajímající se o funkce nabízené společností Canon v oblasti kontinuálních tiskáren

 • Služby a podpora – demonstrace silných stránek a rozsahu služeb společnosti Canon, která disponuje jednou z nejrozsáhlejších organizací pro poskytování přímých servisních služeb v Evropě

– KONEC

O společnosti Canon Europe

Společnost Canon Europe je dceřinou společností japonské společnosti Canon Inc., předního světového inovátora a poskytovatele fotografických a zobrazovacích technologií.

Společnost Canon, Inc., byla založena v roce 1937 a již více než 70 let úspěšně působí v oblasti výzkumu a vývoje optických systémů.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon.cz.