ADVANTA, řízení projektů a organizací s funkcemi sociálních sítí

Praha, 21. května 2014 – Systémový integrátor KOMIX s.r.o. uvádí na český trh nástroj ADVANTA, který v sobě kombinuje principy tradičního řízení firmy nebo jejích projektů a zároveň je vhodně doplňuje o prvky sociálních sítí. ADVANTA umožňuje efektivní propojení firemní strategie a dlouhodobých cílů s projektovým portfoliem, programy a konkrétními úkoly. Kromě plánování, dedikování a sledování zdrojů nabízí i pokročilé nástroje datové a procesní analýzy napříč úrovněmi společnosti. (TZ)

„Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Nástroj ADVANTA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí, přinášejí,“ říká Martin Sahula, produktový manažer společnosti KOMIX. Okamžitý přehled o projektovém portfoliu podává, tzv. „zeď událostí“ na vstupní obrazovce systému ADVANTA nebo u každého konkrétního projektu. Na zeď se kromě změn v projektech promítají i zprávy o nově založených diskusích, příspěvcích, akceptaci úkolů jednotlivými uživateli a další relevantní informace. Další sociální funkcí je diskusní fórum, které zajišťuje rychlou a komfortní komunikaci jednotlivých členů týmu. Může být také velmi efektivním nástrojem ke sbírání podnětů nebo inovačních nápadů. ADVANTA slouží také jako centrální místo pro sběr dokumentace k projektům a jejich výměnu například s externími dodavateli.

Silnou stránkou nástroje ADVANTA je možnost vizuální práce s daty, a to jak při vyhodnocení, tak při tvorbě projektů. Systém umožňuje pokročilou OLAP analýzu projektových dat, vybrané výstupy lze na mnoho způsobů promítat do grafů nebo kontrolních indikátorů. Integrovaný grafický editor svou jednoduchostí přímo vybízí k plánování ve schématech nebo procesních náhledech. „I velmi složitá strategie tak díky grafickému znázornění získává ucelenou a přehlednou formu, ze které je stav projektů zřetelný na první pohled,“říká Sahula.

Kromě již jmenovaných inovativních funkcí k podpoře spolupráce v podniku ADVANTA splňuje také veškeré standardní požadavky projektových profesionálů. Za zmínku stojí také příprava projektových šablon nebo přednastavení typických workflow, což může v praktickém světě projektového řízení znamenat významnou úsporu času.

ADVANTA přináší na český trh také netradiční licenční model. Licence pro vykonavatele projektu je totiž zdarma, zpoplatněná je pouze tzv. „manažerská licence.“ Díky tomu lze přístup k systému bez obtíží poskytnout nejen celému projektovému týmu, ale i např. vedení firmy.

„Kromě atraktivní licenční politiky může být pro české firmy zajímavé, že ADVANTA běží v prostředí firemního intra/extranetu a lze k ní přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče, třeba i z mobilních zařízení. Pro firmy, které nedisponují potřebnou infrastrukturou, budeme moci v brzké době nabídnout ADVANTU jako službu,“ dodává Martin Sahula.

Českou demo verzi nástroje ADVANTA lze získat na stránce www.advanta-group.cz.

O společnosti KOMIX

KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se na dodávky informačních systémů nebo aplikací na klíč, dále pak na integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování a provoz. Posláním společnosti KOMIX je pomocí ICT technologií zlepšovat lidem život, usnadnit jim práci a firmám a organizacím poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu. Více informací najdete nawww.komix.cz.