ČSSZ má vytvořena individuální konta pojištěnce

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) úspěšně realizovala další z rozvojových projektů spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, aby vytvořila registr individuálních kont pojištěnců a současně zřídila informační telefonní linku pro dotazy k možnostem elektronické komunikace s úřadem. (TZ)

Důvodem k realizaci projektu byla pokračující digitalizace dokumentů pro provádění agendy sociálního zabezpečení v elektronické podobě, protože tyto úkony byly předpokladem vzniku individuálních kont pojištěnců. Proces vytěžování, kontroly a konsolidace dat zajišťovala ČSSZ vlastními pracovníky pomocí na míru vytvořené aplikační podpory. Správnost se rovněž ověřovala proti základním registrům veřejné správy. V rámci této konsolidace se zkontrolovalo přes 8,8 milionu individuálních kont pojištěnce a bylo opraveno 6 milionů datových vět u 3 milionů kont.

Konsolidovaná individuální konta pojištěnce mohla být uložena do nově vybudovaného registru, který umožní jejich automatickou aktualizaci v případě, že dojde ke změně v údajích o pojištěnci, na základě nově příchozích dokladů a průběžné opravy chybných datových vět.

Vůbec prvním z výstupů projektu bylo již v roce 2011 zprovoznění call centra jako telefonické podpory pro klienty, kteří využívají elektronické podávání formulářů a upřednostňují elektronickou komunikaci s úřadem. Pracovníci call centra zodpovídají v průměru 3 tisíce hovorů měsíčně.

Založením registru individuálních kont pojištěnce byl vytvořen předpoklad pro plnohodnotné využívání on-line služby „přehled dob pojištění“, kterou nabízí ePortál ČSSZ. Klient tak již před odchodem do důchodu může mít k dispozici informativní přehled o dobách pojištění a náhradních dobách pojištění evidovaných v ČSSZ, aniž by byl omezován možností pouze 1x za rok o něj požádat. Tato služba je veřejnosti zpřístupněna od dubna 2014.

Oficiální údaje o projektu

  • Název projektu: Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy – 2. část

  • Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/41.00002

  • Celkové náklady projektu: 96 297 967,77 Kč