Studie AVG: Malé a střední firmy věří v přínos Internetu věcí

AMSTERDAM a SAN FRANCISKO – 29. května, 2014 – podle nejnovější studie AVG Technologies N.V. (NYSE: AVG), společnosti poskytující internetovou bezpečnost zařízením, datům a lidem, je většina malých a středních firem (v USA 82 procent) přesvědčena, že Internet věcí (Internet of Things) přinese nové příležitosti jejich podnikání. Konceptem Internetu věcí je síť propojených chytrých zařízení schopných vzájemně komunikovat. I když dva z pěti (46 procent) dotázaných souhlasí, že Internet věcí pro ně znamená věnovat více času zabránění bezpečnostním průnikům, tento názor byl převážen názorem 83 procent respondentů, kteří míní, že chybovost lidského faktoru bude stále větším problémem, než chytrá zařízení.    (TZ)

„Internet věcí je jeden z těch mlhavých pojmů IT žargonu a spousta lidí, které potkávám, neví, co vlastně znamená,“ říká Mike Foreman, generální ředitel pro segment malých a středních podniků ve společnosti AVG. „Touto studií jsme chtěli ukázat, zda tento koncept může přinést příležitosti pro malé a střední firmy.”

Studie, do níž se zapojilo více než 2 000 malých a středně velkých firem ze Spojených států, Kanady, Spojeného království a Austrálie, odhalila, že největší překážky implementace internetem propojených zařízení jsou následující tři:

  1. Bezpečnostní rizika – Více než polovina (54 procent) dotázaných myslí, že by Internet věcí zapříčinil větší otevřenost vůči bezpečnostním průnikům a hackingu. Téměř dvě třetiny (65 procent) souhlasily, že bezpečnostní software určený pro Internet věcí by ulehčil jejich mysli.

  2. Komplexnost správy – Bezpečnost dat (48 procent dotázaných) a zálohování (34 procent) by se po implementaci staly mnohem komplexnějšími.

  3. Náklady – Celých 44 procent uvedlo, že vysoké náklady jsou důvodem zabraňujícím v implementaci Internetu věcí.

„Průzkum nám rovněž ve formě zájmu respondentů o zálohovací, bezpečnostní a podpůrné služby poskytl množství ukazatelů, jak se byznys poskytovatelů služeb bude vyvíjet v horizontu příštích 2-3 let,“ dodává Mike Foreman.

Souhrn ostatních klíčových zjištění studie:

  • Valná většina (80 procent) dotázaných označila Internet věcí za do určité míry relevantní jejich podnikání, přičemž pouze 58 procent ihned vědělo, co Internet věcí představuje.

  • Hlavní výhody Internetu věcí spočívají ve větším přístupu (65 dotázaných) a rychlejším přístupu (66 procent) k více datům a vyšší produktivitě (69 procent). Dále 56 procent uvedlo, že by to pomohlo spokojenosti jejich zákazníků a 51 procent očekává, že by jim Internet věcí mohl pomoci k větším výdělkům.

  • Dle dotázaných patřila mezi pět zařízení nejvíce náchylné k bezpečnostním hrozbám tato: IP telefony (66 procent), kamerový systém (42 procent), tovární vybavení (34 procent), senzory (31 procent) a aktuátory (28 procent).

  • Hlavní důvody, které brání malým a středním firmám v pořízení a implementaci chytrých zařízení jsou náklady (48 procent), bezpečnost (51 procent) a obavy ze sledování vládními organizacemi (27 procent).

Průzkum byl pro AVG proveden nezávislou společností specializující se na průzkumy trhu Vanson Bourne. Dotazování bylo provedeno v dubnu 2014 s více než 2 000 IT decision makery z organizací do 500 zaměstnanců. Dotazování probíhalo online ve Spojených státech, Kanadě, Spojeném království a Austrálii za přísného výběru vhodných účastníků. Respondenti zastupují širokou škálu odvětví s výjimkou sektoru veřejné správy.

O AVG Technologies (NYSE: AVG)

AVG je společností poskytující internetovou bezpečnost prostřednictvím softwaru a služeb zařízením, datům i lidem. K 31. březnu 2014 má AVG 187 milionů aktivních uživatelů, kteří využívají zabezpečení internetu, optimalizace výkonu PC, ochrany soukromí a identity. Výběrem produktů AVG se uživatelé stávají součástí důvěryhodného globálního společenství, které je přímo ve spojení se společností AVG a těží ze vzájemné podpory.

Všechny obchodní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

www.avg.com