Rozpočty na digitální marketing ve světě posilují a telemarketing je na ústupu

Praha 10. července  – Studie (PDF) společnosti Accenture ukazuje na posílení rozpočtů na digitální marketing a to nikoliv bezvýznamné. Digitální marketing dnes běžně tvoří až 75 % marketingových rozpočtů. Zároveň se stoupajícím rozpočtem jdoucím do “digitálu” stoupá i využití dat a analytických nástrojů, které lépe dokáží změřit dopad. Neméně zajímavé zjištění je, že jsou na ústupu investice do telemarketingu. (TZ)

Mezi nejvíce efektivní nástroje digitálního marketingu stále patří e-mail, internetová reklama, optimalizace pro vyhledávače i sociální média. Na zjištění Accenture je ale také zajímavé, že co se efektivnosti týče, mezi rokem 2012 a 2014 došlo k výraznému poklesu efektivnosti u telemarketingu, který je v České republice velmi intenzivně využíván. Pokles efektivnosti telemarketingu je ve světě spojen i s poklesem investic právě do tohoto marketingového a prodejního nástroje.

“Telemarketing je dnes stále obtížnější,” říká Kateřina Holnová, CEO společnosti Effectix.com. “S ústupem pevných linek, nadvládou mobilních telefonů a výrazným přesunem mladších generací na sociální sítě i Internet je obvolávání potenciálních zákazníků něčím, čemu by se dalo říct, že pochází z minulého století,” dodává.

Právě vliv mobilních technologií potvrzuje i studie Accenture – sedm z deseti marketérů ve věku pod padesát let věří, že mobilní technologie jsou důležitým kanálem pro zásah zákazníků a potenciálních zákazníků. Ale pouze pět z deseti marketérů ve věku nad 51 let věří v totéž.

“Digitální technologie, internet, mobilní telefony a tablety dnes kladou nebývalé nároky na uživatelskou zkušenost,” upozorňuje Robert Junek, vedoucí konzultantů společnosti Effectix.com. “Vše je dnes daleko lépe měřitelné, a pokud chcete být v digitálním marketingu opravdu úspěšní, musíte umět reagovat v reálném čase, dokázat využít všechny dostupné kanály a v první řadě myslet na uspokojení zákazníka,” dodává.

O společnosti Effectix.com

Effectix.com, s.r.o. zajišťuje pro rozsáhlé portfolio klientů služby v oblasti efektivního internetového marketingu. Od výroby webových stránek nebo internetových obchodů, přes SEO až po následnou propagaci a zviditelnění firem na Internetu. Poskytuje komplexní servis v internetové oblasti s jasným zaměřením na maximalizaci okamžitých prodejních výsledků. S nadstandardním klientským servisem pracuje pro malé, střední i velké firmy.