Fujitsu investuje 40 miliard do cloudu. Podpoří hlavně obchodní inovace

Praha, 12. srpna 2014 – Rok po celosvětovém zahájení programu FUJITSU Cloud Initiative posiluje Fujitsu svůj závazek, že zpřístupní výhody cloudu v oblasti obchodních inovací, rentability a agility zákazníkům po celém světě. Současně je na cestě k vybudování jedné z nejširších nabídek služeb IaaS, Paas, SaaS a integrace cloudu. Společnost Fujitsu, která se zavázala k dvouleté investici zhruba čtyřiceti miliard korun do obchodních i sociálních inovací a do posílení celosvětové kapacity dodávek, se v současnosti věnuje uvádění nových nabídek na trh, prohlubování svých instalací a rozšiřování okruhu zákazníků. (TZ)

„Společnost Fujitsu má vizi inteligentní společnosti soustředěné na člověka, takové, v níž jsou sociální a obchodní inovace řízeny inteligentním použitím informačních a komunikačních technologií. Cloud vnímáme jako přirozenou platformu pro poskytování těchto nových typů aplikací, což se odráží jak v prokazatelném nárůstu přijetí cloudových služeb, tak ve skutečnosti, že její používání se pro mnoho vedoucích pracovníků v oblasti IT stává standardní součástí modelů poskytování služeb IT,“ říká Cameron McNaught, výkonný viceprezident Fujitsu pro segment IT řešení. „Rovněž je nám jasné, že jediný poskytovatel cloudových služeb nemůže uspokojit všechny potřeby zákazníka, a proto i nadále investujeme do našich služeb integrace cloudu.”

Podle průzkumu, který provedla analytická společnost Frost & Sullivan1, se v roce 2016 očekává růst celosvětového trhu se službami cloud computing na úroveň zhruba 172 miliard Kč z odhadovaných 72 miliard Kč v roce 2013. Jeho rozvoj tak dosahuje při složené roční míře růstu výše 33,4 %. Zatímco nadále pokračuje růst služeb PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service) zůstává pro uživatele nejoblíbenější nabídkou cloudových služeb, očekává se v období let 2013–2016 růst služeb IaaS (Infrastructure as a Service) o 40 procent ročně.

Fujitsu podporuje své zákazníky ve využívání cloudové služby jakýmkoliv způsobem, prostřednictvím strategického zaměření na rozšíření jejich nabídky. To umožní rychle se adaptovat na cloud společně s tradičními, necloudovými systémy, a tyto technologie konzistentně spravovat v hybridním prostředí informačních technologií. Fujitsu nadále staví na pevných základech dodávky inovativních řešení a služeb informačních a komunikačních technologií: tyto cíle nyní byly harmonizovány, protože společnost Fujitsu pokračuje v investicích do nabídky cloudových služeb, aby mohla poskytnout celosvětovou nabídku platformy, která byla úspěšně nasazena po celém světě.2

Hlavní součásti programu FUJITSU Cloud Initiative:

  • FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5: Služba dostupná po celém světě ze sedmi datových center v šesti zemích, s 38% nárůstem kapacity během roku 2013 a s dalším 77% nárůstem plánovaným pro rok 2014 (v plánu jsou dvě lokality pro datová centra ve Velké Británii a v USA). Zákazníci často potřebují systém zotavení po havárii pro kritické aplikace, obvykle ve stejné zemi, aby řešil problémy s umístěním dat. Nová datová centra poskytnou důvěryhodné cloudové služby, které tyto požadavky uspokojí.

  • FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted: Služba dostupná po celém světě s 88% nárůstem kapacity ve srovnání s rokem 2012, čtyři nová datová centra zprovozněná v Kanadě, Thajsku, Španělsku a Portugalsku a rozšiřování stávajících datových center v Austrálii, Číně a Finsku, což umožnilo dosáhnout významného prodejního úspěchu v roce 2013, zejména na severoamerickém trhu. Pro rok 2014 plánuje společnost Fujitsu nové instalace IaaS Private Hosted pro dvě nové lokality v USA (na východním a západním pobřeží), další instalace ve čtyřech lokalitách v Evropě a Asii a rovněž rozšíření ve třech stávajících regionech.

  • FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess: Služba v současnosti uvedená po celém světě jako klíčová součást platformy nové generace, systémové integrace a činností outsourcingu společnosti Fujitsu po akvizici společnosti RunMyProcess v dubnu 2013. Na základě cloudové platformy, která odstraňuje technologické bariéry při digitální transformaci, umožňuje společnosti Fujistu svým zákazníkům rychle vytvářet nové propojené systémy, které zpřístupní výhody digitalizace procesů lokálních, cloudových a mobilních prostředí. Předvídavá akvizice a následný posun společnosti Fujitsu vpřed, který umožnil zákazníkům přechod na obchodní modely nové generace, byl před nedávnem oceněn cenou Frost & Sullivan 2014 Global Award za přední pozici v oblasti hodnoty pro zákazníky. U platformy RunMyProcess, jako součásti skupiny Fujitsu, došlo k významnému nárůstu počtu zákazníků, kteří se na tuto platformu adaptovali, přičemž v poslední době došlo k nasazení této platformy u desítek tisíc uživatelů po celém světě.

  • Správa cloudových informačních technologií jako služba společnosti FUJITSU: Služba dostupná po celém světě, poskytující jako jediná na světě unifikovaný přístup ke správě informačních technologií – v partnerství se společností CA Technologies. 7,5. generace modulu monitorování jako služba je již k dispozici a nová verze řešení střediska služeb, ve které budou významně rozšířeny schopnosti poskytnout hodnotu a sjednocenou správu služeb, bude dostupná během léta 2014.

  • Zálohování do cloudu jako služba společnosti Fujitsu: Služba dostupná po celém světě, která nabízí služby zálohování na bázi cloudu pro cloudové i necloudové systémy – v partnerství se společností EVault. Mezi nové funkce patří nástroj pro ochranu dat připojených do cloudu, aby tato data mohla být uložena v konkrétní lokalitě. To znamená, že zákazníci mohou splnit specifické požadavky na dodržování nařízení a kontrolu dat. Služba poskytuje flexibilitu ve způsobu, jakým je implementováno řešení pro obnovu dat.

  • Privátní infrastruktura cloudu: Výběr řešení ohlášených v listopadu 2013 bude v roce 2014 rozšířen o další stěžejní řešení, která budou používat softwarové technologie společností Fujitsu, OpenStack a VMware. Tato řešení budou dostupná jako integrované systémy nebo referenční architektury.

  • Spravované cloudové hostování společnosti FUJITSU: Tato nabídka slouží jako nový trh se silným předpovídaným růstem. Nabízí spravované služby, které umožní zákazníkům maximální zhodnocení jejich investice do služeb Fujitsu Cloud IaaS nebo privátních infrastruktur cloudu, aniž by infrastrukturu a související prostředky, jako je operační systém, databáze a zabezpečení, museli spravovat sami. Tato služba bude v průběhu roku 2014 zpřístupněna ve více zemích. V místech, kde je v současnosti dostupná, došlo k výraznému nárůstu jejího přijetí.

  • Platforma integrace cloudu společnosti FUJITSU byla předběžně oznámena v listopadu 2013 jako pojetí podpory zákazníků společnosti Fujitsu při správě hybridního prostředí IT s cloudovými systémy společně se systémy necloudovými. Platforma integrace cloudu společnosti FUJITSU umožní klientům přijmout cloudové služby, které jsou zapotřebí pro jejich obchodní činnost, ať již jsou od společnosti Fujitsu, nebo od jiných dodavatelů, a poté konzistentně agregovat, integrovat a spravovat tyto služby společně se stávajícími cloudovými a lokálními systémy. Řešení zajistí, že bude možné aplikovat potřebné úrovně řízení a kontroly na všechny služby IT a současně významně snížit náklady na správu provozu. Díky probíhajícímu programu pro podporu brzkého přijetí hodlá společnost Fujitsu rozvinout platformu po celém světě v několika fázích.

Dostupnost

Mnoho cloudových služeb společnosti Fujitsu je v současnosti dostupných po celém světě. Cena je závislá na projektu a liší se podle regionu. Zákazníci a všechny zainteresované strany mohou získat více informací od oddělení přímého prodeje Fujitsu.

1 Bílá kniha Frost & Sullivan: Cloud Computing: Creating Value for Business across the Globe, ve spolupráci se společností Fujitsu, duben 2014: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/wp-frostsullivan-fujitsu-cloud.pdf

2 Společnost Fujitsu vybudovala několik nabídkových středisek v různých regionech na základě dovedností, zkušeností a tržní vyspělosti. Např.: Mobile/Finsko, IaaS Trusted Public S5/Japonsko, BaaS/Velká Británie, IaaS Private Hosted/Austrálie.

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), která nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přes 162 tisíc zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích světa. Společně se svými zákazníky přispívá Fujitsu svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi k vytváření lepší budoucnosti světové společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE:6702) za poslední fiskální období dosáhly výše 46 miliard USD (k 31. březnu 2014).

Další informace naleznete na webu http://www.fujitsu.com.

O společnosti Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions patří mezi přední evropské poskytovatele IT infrastruktury. Působí na všech hlavních trzích v Evropě, Středním východě, Africe a Indii. Společnost nabízí komplexní portfolio produktů, podnikových řešení a služeb, od pracovních stanic, přes datacentra až cloudové struktury. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává přes 13 000 pracovníků a je součástí globální skupiny Fujitsu.

Další informace najdete na http://www.fujitsu.com/fts/about/index.html.

O společnosti Fujitsu Technology Solutions ČR

Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu – Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu http://www.fujitsu.com/cz.