Veřejné WiFi-domény – nová internetová služba

Služba 4MoWi vytvořila pro každou WiFi-síť na světě její vlastní veřejnou WiFi-doménu. (TZ)

Každá WiFi-doména má svůj prostor pro Hlavní (profilovou) vizitku, Heslo WiFi-sítě a Nástěnku (zeď) pro další vizitky a komentáře.

Kdokoliv může přidat informace na jakoukoliv WiFi-doménu, které uvidí ostatní.

Služba 4MoWi je registrátorem WiFi-domén a autorem aplikací pro OS Android na jejich snadné využití „info WiFi” a „QR WiFi”.

Aplikace „info WiFi” je hlavní aplikací pro využití WiFi-domén a umožňuje také jejich registraci. Slouží jako záznamník, čtečka a editor informací přidaných k jednotlivým WiFi-sítím.

V aplikaci je možné prohlížet buď jednotlivé zachycené WiFi-sítě a příspěvky na jejich nástěnkách, hesla WiFi-sítí nebo zachycené příspěvky a tagy.

Aplikace „QR WiFi” je jednodušší a specializovaná na využití informací již obsažených v názvech WiFi-sítí.

Z názvů WiFi-sítí dělá aktivní odkazy a identifikuje v nich URL, email, telefon nebo umí vyhledat název WiFi-sítě na internetu. Z přidaných informací dokáže číst a editovat Heslo WiFi-sítě a link (URL) Hlavní (profilové) vizitky.

Aplikace nepotřebují trvalé internetové připojení, vytvářejí záznam zachycených WiFi-sítí, příspěvků a hesel. Váš log si můžete prohlédnout na 4mowi.com.

WiFi domény jsou obsahově volnou alternativou, pro prezentaci a komunikaci s okolím kde se pohybujete nebo máte své aktivity, a lze je také libovolně komerčně využívat. Kdokoliv si může zaregistrovat jakékoliv čtyři WiFi-domény zdarma a navždy.

Více informací najdete v aplikacích nebo na Google play.