Mitel se v oblasti řešení Unified Communications dostal do pozice Leader v magickém kvadrantu Gartner

Praha, 12. srpna 2014 – Společnost Mitel, přední globální dodavatel v oblasti podnikových komunikací, oznámila, že byla firmou Gartner umístěna do kvadrantu Leader v rámci jejího magického kvadrantu pro oblast řešení Unified Communications (UC). (TZ)

„Společnost Mitel realizovala v posledních letech jasné kroky jak na poli vlastních inovací tak prostřednictvím akvizic, které prohloubily naše portfolio, rozšířily globální dostupnost a akcelerovaly rozvoj cloudových komunikačních řešení. Našim cílem je, aby naši zákazníci měli k dispozici širší výběr a vyšší úroveň služeb, které jim dopomůžou k úspěchu. Věříme, že naše inovace a expanze zásadně přispěly k posunu z kvadrantu Visionary do kvadrantu Leaders,“ řekl Rich McBee, výkonný ředitel Mitel.

V posledních 12 měsících se Mitel stal globálním lídrem v segmentu podnikových komunikací s vedoucím postavením na trzích regionu EMEA a západní Evropy a se zvyšujícím se podílem na trhu v Severní Americe, kde nyní zaujímá třetí pozici.* Dalším hnacím motorem je portfolio cloudových komunikací a integrovaná podniková komunikační řešení. Ta zahrnují kromě kontaktních center také tradiční řešení unified communications.

Tento Magic Quadrant je druhým v poslední době, kde společnost Mitel poskočila výše. V oblasti infrastruktury kontaktních center se Mitel posunul z kvadrantu Niche Players do kvadrantu Challnegers, tj. vyzyvatelů. (Drew Kraus, Steve Blood a Sorell Slaymaker, 22. května 2014).

Kromě orientace na plně integrované podnikové komunikace a flexibilní cloudové nabídky ve společnosti Mitel věří, že k posunu do kvadrantu Leaders přispělo také zaměření na ochranu investic zákazníků a zvyšování hodnoty. Mitel nabízí nejširší portfolio řešení včetně těch, která maximalizují investice do technologií Microsoft a podporují platformu Lync.

Pro kompletní zprávu klkněte na www.mitel.com/gartner2014

O Magic Quadrant

Společnost Gartner nepreferuje žádného výrobce, produkt či službu zmiňované v průzkumech a ani nijak nedoporučuje uživatelům technologií zvolit si řešení s nejvyšším hodnocením. Průzkumné zprávy obsahují názory společnosti Gartner a neměly by být prezentovány jako faktická prohlášení. Gartner se distancuje od jakýchkoliv záruk, vyjádřených přímo či nepřímo v rámci tohoto průzkumu, včetně záruk prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účel.

Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications, Bern Elliot, Steve Blood, August 4, 2014

O společnosti Mitel

Společnost Mitel je globální lídr na trhu podnikových komunikací, který efektivně propojuje zaměstnance, partnery a zákazníky – kdekoliv, kdykoliv a prostřednictvím jakýchkoliv zařízení, jak v nejmenších firmách, tak v největších korporacích. Díky širokému portfoliu řešení a snadné cestě na cloud nabízí Mitel zákazníkům maximální možnosti výběru. S kombinovaným ročním obratem více než 1 miliardy dolarů, 60 miliony zákazníků po celém světě a první pozicí na trhu v západní Evropě je Mitel jasným lídrem podnikových komunikací. Více informací naleznete na www.mitel.com.

* Průzkum MZA, PBX/IP PBX Market Report, World Quarterly Edition, Q1 2014 Total Market, June 2014